Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
1
List od Kongresu Polonii Kanadyjskiej - Twoja opinia się liczy
3/31/2009 4:15:05 PM

 

*Kongres Polonii Kanadyjskiej chciałby poznać Państwa opinię na temat
ważnych spraw dotyczących Polonii w Kanadzie.*Polonia kanadyjska liczy prawie milion mieszkańców  - ale powinna być dobrze
zoorganizowana aby osiągać sukcesy.  Zarząd Główny Kongresu chciałby zatem
wiedzieć,  która ze spraw, Państwa zdaniem, powinna być  rozpatrywana jako
najważniejsza w ciągu najbliższych dwóch lat.Państwa uwagi prosimy kierować do : *www.kpk.org***Kongres Polonii Kanadyjskiej pracując wspólnie z Rządem Federalnym w ciągu
ostatnich dwóch lat dokonał pozytywnego rozwiązania następujących problemów:

·        *Zniesienie wymagania wiz* dla Polaków odwiedzających Kanadę.

·        Podpisanie przez Kanadę i Polskę aktu *Youth Mobility *- który
pozwala* * młodym ludziom z Kanady odwiedzać i pracować w Polsce oraz
młodzieży z Polski odwiedzać i pracować w Kanadzie przez okres do jednego
roku.

·        *Umowa o świadczeniach socjalnych*. Ludzie, którzy mieszkali albo
pracowali w Kanadzie i w Polsce będą mieli ułatwione otrzymywanie świadczeń
(rent i emerytur) z któregoś z tych krajów.

Osoby, które pracowały w Polsce a teraz mieszkają w Kanadzie po przejściu na
emeryturę będą miały możliwość otrzymywania emerytury wysyłanej z Polski do
Kanady. Polacy z Kanady, którzy zdecydują się na przeniesienie na emeryturę
do Polski również mają prawo do otrzymywania kanadyjskiej emerytury w
Polsce.Kongres Polonii Kanadyjskiej  chciałby dowiedzieć się jakie sprawy  dotyczące
Polonii kanadyjskiej są dla Państwa najważniejsze. Czy są to problemy
dotyczące ludzi starszych, studentów, kultury i sztuki  a może problemy
imigracyjne? Prosimy o pomoc w ustaleniu priorytetów.Czy jesteś studentem, osobą starszą, nowym emigrantem albo osobą urodzoną w
Kanadzie - Twoja opinia się liczy - prosimy o poświęcenie  5 minut i
wypełnienie ankiety - *www.kpk.org***Można  przesłać ten email do swoich przyjaciół i znajomych i poprosić ich
również o wypełnienie ankiety.Dziękujemy za pomocWładysław Lizoń

Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej*What do you think the Canadian Polish Congress priorities are for 2009?   We
need to hear from you!*The Canadian Polish Congress wants to hear your opinions about the most
important issues facing Polonia across Canada.Polonia is almost 1 million people across Canada - but Polonia needs to be
organized to achieve results.  And the National Congress needs your opinion
on which issues it should priorize over the next two years.Your input is important : www.kpk.orgThe Canadian Polish Congress has spent the last two years working with the
Federal Government to achieve:   - *Removal of Visa* requirements for Polish citizens visiting Canada.   - *Youth Mobility *- getting Canada and Poland to sign the youth mobility
   act - to allow young people from Canada to visit and work in Poland, and
   Polish young people to visit and work in Canada up to one year.

·        *Social Security Agreement* - people who have lived or worked in
Canada and Poland will now find it easier to qualify for social security
benefits both from Canada and Poland.

Individuals who have worked in Poland and now live in Canada when they
retire will be able to have their pension cheques mailed from Poland to
Canada.  Polish Canadians who choose to retire in Poland will also be able
to have their pension cheques mailed from Canada to Poland.

The National Congress wants to know what priorities *you* have that affect
Polonia across Canada.   Whether they are seniors issues, student issues,
arts and culture issues or immigration issues - help set the priorities.

If you are a student, a senior, a new immigrant, or were born in Canada -
your opinion is important  - please take 5 minutes to answer our survey -
www.kpk.org

The survey is available in English and Polish.

Can you also email this letter to your friends and ask them to answer the
survey as well.

Thank you,

Wladyslaw Lizon

President- Canadian Polish Congress

 

Prawda może być znaleziona tylko przez tych, którzy są na tyle pokorni że mają zdolność rozważania to czego nie preferują
http://www.bogdanfiedur.info
+0
1


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced