Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
1
XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii
4/25/2009 9:10:36 PM

 

XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii
6 - 8 czerwiec 2009 r.
 
Szanowni Państwo
 
Jest nam niezmiernie miło zapowiedzieć już po raz 13  Światową Konferencję Gospodarczą Polonii.  Tegoroczna Konferencja odbędzie się w terminie: 6 – 8 czerwiec, i jak przez kilka ostatnich lat będzie składała się z dwóch części:
- część warszawska – obrady plenarne - przeprowadzone będą 6 czerwca br. w reprezentacyjnym obiekcie NOT - Warszawski Dom Technika,
- część regionalna – obrady panelowe – przeprowadzone będą 7 i 8 czerwca w mieście Toruniu, województwo Kujawsko-Pomorskie.
Podstawowym celem organizacji Światowych Konferencji Gospodarczych Polonii jest tworzenie przyjaznej platformy informacyjno-promocyjnej oraz wypracowanie wielowariantowych płaszczyzn bezpośredniej współpracy pomiędzy biznesem polskim, a środowiskami gospodarczymi krajów osiedlenia Polonii.
Nasze doświadczenie pokazuje, że Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii bardzo często owocują wieloma konkretnymi przedsięwzięciami i nowymi inicjatywami.
Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii to:
• miejsce i czas na konstruktywne dyskusje – wymiana informacji o istniejących możliwościach, problemach i sposobach pokonywania barier w prowadzeniu działalności na międzynarodową skalę;
• możliwość znalezienia partnera, inwestora do prowadzenia działalności na terenie Polski oraz na rynkach międzynarodowych;
• dialog prowadzony w przyjaznej atmosferze z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych – jako gospodarzy kraju, regionu lokalizowania nowych, przyszłych inwestycji;
• bezpośrednie spotkania przedsiębiorców z ponad 40 krajów świata.
 
XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii
odbywać się będzie pod hasłem:
Partnerstwo dla Rozwoju
Ufamy, że tegoroczna Konferencja – tak jak dotychczasowe, będzie miejscem konstruktywnych dyskusji, swobodnej wymiany poglądów oraz ciekawym forum spotkań biznesowych osób z całego świata. Pragniemy, aby z Konferencji uczestnicy wyszli usatysfakcjonowani, bogatsi o konkretną merytoryczną wiedzę w zakresie poruszanej tematyki, a nade wszystko – zainspirowani do działania.
Dotychczasowe spotkania zgromadziły przeszło 5000 krajowych i zagranicznych (zwłaszcza  polonijnych ) przedsiębiorców z ponad 40 krajów świata ( m.in. Kanady, RPA, Tajlandii, Japonii, Brazylii,  Francji, Niemiec,  Wielkiej Brytanii, Litwy, Ukrainy,  Arabii Saudyjskiej, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich ) przyczyniając się do wymiany doświadczeń i nawiązania międzynarodowej współpracy gospodarczej. Wysoką pozycję Konferencji potwierdza udział przedstawicieli najwyższych władz państwowych – Sejmu, Senatu oraz Rady Ministrów. Merytoryczne dyskusje w tak wiarygodnym gronie, są bardzo cenione przez uczestników Konferencji oraz zapewniają ogromne zainteresowanie mediów krajowych i zagranicznych.
 
Założenia merytoryczne Konferencji:
Ponieważ promocja Polski w środowisku międzynarodowego biznesu jest ściśle związana z promocją i rozwojem Regionów, pragniemy zaprezentować nasz kraj od tej właśnie strony. Będziemy pokazując dotychczasowe osiągnięcia wskazywali konkretne możliwości inwestycyjne. Poruszane będą również zagadnienia związane z rozwojem regionalnym, m.in. w kontekście polityki finansowej prowadzonej przez Unię Europejską, promocją Polski i jej regionów oraz turystyką.
Innym ważnym tematem będą inwestycje – obecni na Konferencji przedstawiciele samorządów podzielą się swoją wiedzą w tym zakresie – będzie więc mowa o ułatwieniach i ulgach jakie przewidują władze samorządowe poszczególnych regionów dla inwestycji zagranicznych na ich terenie.
Kolejną sferą zagadnień będzie wizerunek Polski i polskich marek na świecie. Zostaną przedstawione przykłady rozwijających się i dobrze promowanych polskich firm, a także poruszymy tematykę handlu międzynarodowego, kierunków rozwoju polskiego rynku nieruchomości oraz warunków sukcesu inwestycyjnego w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej, co powinno mieć istotne znaczenie dla szeroko pojętego środowiska inwestorskiego.
Równie ważnym jak poprzednie tematy będzie turystyka i jej wieloaspektowe formy promocji. Ten temat zostanie potraktowany w Programie Ramowym Konferencji w sposób priorytetowy i w konsekwencji powinien przyczynić się do wygenerowania znaczącego dla regionu kujawsko-pomorskiego ruchu turystycznego.
Swoistym podsumowaniem ww. tematów będzie zaprezentowanie możliwości pozyskania kapitału w ramach współfinansowanych przez Unię Europejską Projektów, możliwych do realizacji w ramach poszczególnych Programów, które zapewniają Polsce środki na niespotykaną w naszej historii skalę.
Silną stroną naszych Konferencji jest fakt, że w dyskusji biorą udział przedstawiciele struktur państwowych i samorządowych oraz wybitni znawcy poruszanych zagadnień, którzy przedstawiają nie tylko teoretyczne ujęcie tematów, ale i ich wymiar praktyczny.
     Po zmianie formuły Konferencji, która od 2004 r. przybrała formę bardziej regionalną niż warszawską, Program Ramowy Konferencji każdorazowo opracowywany jest wspólnie z gospodarzami regionu, który został wyłoniony przez Organizatorów do reprezentowania Polski w kolejnej edycji Konferencji. Takie podejście - jak wykazuje praktyka, pozwala włodarzom, podejmującym się roli gospodarza Konferencji, na takie zaprezentowanie swojego regionu, który w sposób spójny i kompleksowy, uwzględniający wieloaspektowe kierunki rozwoju, zapewni zrealizowanie ich wytyczonych i zaplanowanych celów promocyjno-rozwojowych.
Dla zapewnienia powagi oraz prestiżu tegorocznej Konferencji udało nam się pozyskać Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Waldemara Pawlaka, który swoim referatem – z mottem przewodnim „Partnership for prosperity”  - zainauguruje nasze spotkanie, przedstawiając oczekiwania oraz preferowane przez Rząd kierunki rozwoju i inwestycji z tym związanych.
Partnerami merytorycznymi części warszawskiej są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, reprezentowane w osobie Podsekretarza Stanu – Pani Katarzyny Sobierajskej oraz Polska Organizacja Turystyczna, którą reprezentować będzie, Prezes – Pan  Rafał Szmytke.
Gospodarz części regionalnej – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przygotowuje wieloaspektową prezentację swojego regionu, wskazując na jego znaczący udział na inwestycyjnej mapie naszego kraju.
Nadmieniamy, że współorganizatorem tegorocznej Konferencji oprócz województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a współgospodarzem uroczystej kolacji integracyjnej, która odbędzie się w Centralnej Bibliotece Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu – Związek Rzemiosła Polskiego. Oprawę kulinarną przygotowuje Polska Akademia Sztuki Kulinarnej – Sponsor gastronomii. Naszym Partnerem strategicznym jest po raz kolejny Polsko-Polonijny Klub Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, a głównym Partnerem medialnym została Polska Agencja Prasowa (PAP).
Przekazując Państwu powyższą informację mamy nadzieje, że pozwoli ona podjąć Wam pozytywną decyzję związaną z uczestnictwem w obradach XIII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, przyczyniając się do promocji Polski i naszej polskiej przedsiębiorczości na świecie.
 
Zgłoszenia uczestnictwa oraz wszelkie pytania, związane z organizacją oraz przebiegiem Konferencji proszę kierować na adres: biuro@fundacjapolonia.pl lub fax: +48-22 / 841-14-77.
 
Łącząc pozdrowienia pozostaję z szacunkiem – Zbigniew L. Olszewski – Prezes
                                                                                           Fundacja Polonia

 

Prawda może być znaleziona tylko przez tych, którzy są na tyle pokorni że mają zdolność rozważania to czego nie preferują
http://www.bogdanfiedur.info
+0
1


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced