Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Jan Matejko
12/7/2009 7:02:43 PM

Jan Matejko-Auto portrait.jpg
Autoportret, 1892 (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.)

Jan Alojzy Matejko (ur. w czerwcu 1838 w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 w Krakowie) – malarz polski, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof.

W latach 1852-1858 studiował u Władysława Łuszczkiewicza i Wojciecha Stattlera w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, której później był dyrektorem (od 1873).
Jego uczniami byli m.in.
Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański.

+0
RE: Jan Matejko
12/7/2009 7:03:36 PM

Jan Matejko - Przewodnik Aukcyjny - Aukcja Dzieł Sztuki 18.06.2009

+0
RE: Jan Matejko
12/7/2009 7:05:15 PM

+0
RE: Jan Matejko
12/7/2009 7:07:39 PM
Jan Matejko w wieku trzynastu lat został przyjęty do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych przy ulicy Wesołej, której dyrektorem był wówczas Wojciech Stattler.
Przejawiał w szkole ogromną ambicję i pracowitość, choć także tam jego edukacja nie przebiegała gładko, na co zapewne wpływ miała osoba Stattlera, trudności finansowe i znaczna wada wzroku.
Wpływ na młodego malarza wywarli natomiast inni nauczyciele: Józef Kremer i Władysław Łuszczkiewicz, którzy zainspirowali go do szkicowania krakowskich zabytków, zbierania materiałów, studiowania detali i obrazów, tworząc tzw. Skarbczyk.
+0
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Jan Matejko
12/7/2009 7:51:52 PM
Jan Matejko
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced