Menuerror To forum nie jest aktywne i nie można w nim dodać nowych postów.
Barbara K.

640
48202 Postów
48202
Zaproś mnie na listę znajomych
Top 25 aktywni
Karnawał ... obyczaje, tradycje, ciekawostki...
2010-01-05 15:25:34

Z Nowym Rokiem szedł karnawał,
Przebieraniem się zabawiał.
W instrumenty przebrał drzewa,
Wiatr w gałęziach pieśni śpiewał.

Przebrał dzieci, spójrzcie sami,
Są Indianie z piratami
I serpentyn widać zwoje,
Są krasnale, są kowboje.

Jest biedronka z muchomorkiem,
Przyszedł także Bolek z Lolkiem,
Sznur korali ma Cyganka,
W stroju z frędzli jest Indianka.

I balony lecą w górę,
Ktoś czerwony ma kapturek,
Jest karnawał, dzieci tańczą,
Gra orkiestra przebierańcom.

Alicja Tarczyńska "W karnawale"

Karnawał (Zapusty)
Okres zabaw, bali, pochodów noworocznych trwający od Trzech Króli (6 stycznia) do Środy Popielcowej. Niekiedy karnawałem nazywa się jedynie ostatnie dni tego okresu, kiedy to organizowane są huczne parady przebierańców ubranch w specjalnie na ten cel przygotowane stroje karnawałowe.

Geneza karnawału

Nazwa pochodzi od łacińskiego wyrażenia carrus navalis (wóz w kształcie okrętu). Taki wóz ,zazwyczaj, prowadził parady w czasie rzymskich bachanalii (uroczystości na cześć Bachusa boga płodów i wina). Odpowiednikiem Bachanalii w starożytnej Grecji były Dionizje. W obu przypadkach był to okres wyuzdanych zabaw przy winie, tańców, często orgii, biesiad i bali przebierańców i maskarad. Według innej teorii nazwa karnawał pochodzi od łacińskiego słowa carnavalecaro - mięso, vale - bywaj, żegnaj), gdyż jest to okres poprzedzający Wielki Post.
W Polsce okres ten często nazywano Zapustami i był to także czas zabaw, hulanek i swawoli, ostatnie trzy dni zapustów to ostatki zwane onegdaj, w niektórych regionach Mięsopustem.

Zwyczaje karnawałowe
Do głównych tradycji karnawałowych należą oczywiście zabawy, bale i parady. Najbardziej znane parady i zabawy tego okresu to karnawał w Rio i karnawał w Wenecji. Parady odbywają się głownie tuż przed środą popielcową i trwają kilka dni. Jest to okres oczekiwany, często przez cały rok, uczestnicy przygotowują specjalnie na tą okazje stroje karnawałowe niezwykle bogato zdobione, często wyuzdane, mieniące się złotem, przepychem, częstym ich elementem są pióra.

http://halloween.friko.net/karnawal.html
(pożegnanie mięsa ,
+0
Barbara K.

640
48202 Postów
48202
Zaproś mnie na listę znajomych
Top 25 aktywni
RE: Karnawał
2010-01-05 15:32:06
Trzech Króli Chrześcijańskie święto obchodzone 6 stycznia na cześć trzech wschodnich mędrców przybyłych do Betlejem aby oddać pokłony Jezusowi.

Trzej Królowie
Trzej królowie to mędrcy (nazywani także magami) ze wschodu wspomniani już w Starym Testamencie. Według Ewangeli Świętego Mateusza było to trzech mędrców przybyłych do Jerozolimy w poszukiwaniu króla, o którym powiedziała im przepowiednia.

Mt 2,1-12 Bilblia Tysiaclecia
1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . 3 Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. 5 Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: 6 A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. 7 Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 8 A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon . 9 Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 10 Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 11 Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 12 A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny


Zwyczaje
Rokrocznie w Święto Trzech Króli księża odwiedzają .parafian chodząc z kolędą, po odwiedzinach, specjalnie do tego celu .poświęconą kredą, pisze się na drzwiach litery K+M+B (od imion mędrców:Kacper, Melchior i Baltazar). W tym dniu odprawia się też specjalną mszę.
Ponieważ jest to, wg. Kodeksu Prawa Kanonicznego jedno ze świąt nakazanych katolicy zobligowani są do uczestniczenia we Mszy Świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych.

Trzej Królowie - ciekawostki
Imiona: Kacper, Melchior i Baltazar zostały nadane prawdopodobnie dopiero w średniowieczu.
Co to jest Mirra?: Mirra to żywica drzewa Commiphora abyssinica używana do balsamowania. Mirra służyła także do wyrobu kadzideł i pachnideł.
Data Narodzin Chrystusa: Wiadomo prawie na pewno, że pierwszy rok naszej ery nie jest rokiem urodzin Jezusa (prawdopodobnie w średniowieczu popełniono błąd). Jednym z dowodów na to jest fakt, że Trzej Królowie szukając nowo narodzonego Mesjasza odwiedzili Heroda,który zmarł w 4 roku p.n.e. Jedna z prób ustalenia prawdziwej daty urodzin Jezusa opiera się na założeniu, że Gwiazda Betlejemska była to kometa Halley'a przelatująca w okolicach ziemi w 12 roku p.n.e.lub, co bardziej prawdopodobne, kometa opisywana przez chińskich astronomów ok. 5 roku p.n.e.

http://halloween.friko.net/trzech_kroli.html
Czemu Święto Trzech Króli obchodzone jest 6 stycznia?: Wydawać by się mogło, że skoro trzej królowie przybyli na urodziny Jezusa święto to powinno odbywać się w okolicach Bożego Narodzenia a więc około 24. grudnia.
+0
Barbara K.

640
48202 Postów
48202
Zaproś mnie na listę znajomych
Top 25 aktywni
RE: Karnawał ... obyczaje, tradycje, ciekawostki...
2010-01-05 15:43:40

Co to jest karnawał?


Karnawał to przede wszystkim okresów balów i zabaw. Jego rozpoczęcie oficjalnie następuje w dniu Trzech Króli czyli 6 stycznia, jednak wiele osób uważa za datę jego rozpoczęcia Nowy Rok. Koniec karnawału jest jednak o wiele bardziej jednoznaczny i wypada w Środę Popielcową.

Sam karnawał ściśle kojarzy się jednak z szaleństwem noworocznym oraz z nadrabianiem strat w zabawach i balach, które wstrzymywał skutecznie okres adwentu. Oczywiście rozpatrując w ten sposób samo istnienie karnawału równie dobrze można powiedzieć, że jest on przejawem szampańskiej zabawy przed okresem Wielkiego Postu, który poprzedza Święta Wielkiej Nocy. Zwłaszcza na to tłumaczenie wskazuje sama nazwa„karnawał”, ponieważ rozdzielając na odpowiadające człony w języku włoskim, otrzymamy znaczenie pożegnanie mięsa, co jednoznacznie można skojarzyć z zapowiedzą nastania postu.

Chcąc wyczerpać temat badania pochodzenia samego słowa należy także zajrzeć do starożytnego Rzymu. Inne rozwiązanie pochodzenia słowa karnawał możemy przedstawić jako pochodną od łacińskiego znaczenia wóz w kształcie okrętu. Mowa by była w tym momencie o wozie, który uczestniczył świętu ku czci Izydy, a następnie w późniejszych czasach Dionizosa właśnie w starożytnym Rzymie. Wóz ten był nieodłącznym elementem procesji świątecznej poświęconej wcześniej wspomnianym bogom rzymskim. Poza dużymi skupiskami miejskimi także spotykamy coś na wzór karnawału. Niektórzy badacze twierdzą że dzisiejsza forma wywodzi się właśnie z okolic rolniczych, a na poparcie swoich tez wskazują kilka faktów. Jednym z tych faktów jest wskazanie na ludowe tańce przy ognisku, najczęściej w formie koła, które nasilały się zwłaszcza w okolicach trwania dzisiejszego karnawału. Drugim wskazywanym faktem na poparcie tezy wywodzenia się karnawału z agrarnych terenów jest kult płodności oraz zwyczaj wysokich skoków na przebłaganie bogów i uzyskanie wysokich plonów adekwatnych do wysokości samych skoków. Skoki oczywiście przybierały formę tańca, dlatego też przyrównanie do zabawy karnawałowej.

Wracając do tematu dzisiejszej formy karnawału,należy zwrócić uwagę, że nie można jednoznacznie określić jego długości. Wiąże się to ściśle z ruchomością Świąt Wielkiej nocy, a w szczególności Środy Popielcowej. W tym roku na przykład Środa Popielcowa wypada dwudziestego czwartego lutego, więc jak łatwo można sobie policzyć sam karnawał tego roczny trwa czterdzieści dziewięć dni.W ubiegłym roku, ze względu na stosunkowo bardzo wcześnie przypadające Święta Wielkiej Nocy, a co za tym idzie także Środę Popielcową, okres karnawału był niezmiernie krótki. Niezaprzeczalnym faktem pozostaje jednak, że mimo długości karnawału, ludzie bawią się wspaniale i często zapomina się dzięki temu o ogólnych problemach codzienności.

stroje karnawałowe dla dzieci Karnawał to także nieodłączny element dzieciństwa. Już od grudnia dzieci żyją myślą o już niedługo mającym nastąpić balem. Zabawy karnawałowe goszczą z powodzeniem już w przedszkolach, a im wyżej w stopniu edukacji poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych, te zabawy są coraz bardziej wystawne i ciekawe. Zwłaszcza dla młodszych dzieci jest wspaniała forma zabawy, ponieważ nie mają zbyt wiele okazji do tego rodzaju spędzenia czasu. Wiele konkursów i zajęć w czasie trwania tego balu to wspaniałe przeżycie dla naszych najmłodszych. Nieodłącznym elementem takich wydarzeń są odpowiednie stroje.Wokół tego istnieje prawdziwa otoczka tajemniczości i niecierpliwości.Dzieci starają się nie zdradzać przed swoimi rówieśnikami w co będą przebrane i w jaki sposób, a już na pewno nie zdradzają szczegółów swoich strojów karnawałowych. Młodzież bawi się już bardziej w tradycyjny sposób. Jeżeli nie obowiązuje konwencja balu przebierańców,zakłada się stroje wieczorowe, lub bardziej oficjalny strój.


http://www.karnawał.pl/
+0
Barbara K.

640
48202 Postów
48202
Zaproś mnie na listę znajomych
Top 25 aktywni
RE: Karnawał ... obyczaje, tradycje, ciekawostki...
2010-01-05 16:13:15

Karnawał w Polsce


Polska nie pozostaje w tyle za innymi krajami w kwestii karnawałowego szaleństwa. Już od dawnych czasów polski karnawał,nazywany zapustami, obfitował w dobrą zabawę i mnogość wydarzeń. W naszym kraju podobnie jak i w innych krajach okres ten był czasem poczęstunków, dużej ilości tańca i szeroko rozumianej zabawy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ówczesne polskie miasta zabawy były bardzo huczne i wystawne. Panował czas ucztowania przed mającym nastąpić postem.

Także do nas zawędrował zwyczaj organizacji balów maskowych, nazywanych redutami. Także wieś bawiła się w czasie karnawału. Jeżeli chodzi o szlachtę, to ulubioną rozrywką były wielkie kuligi, które zmierzały od dworu do dworu oraz oczywiście późniejsze bale z ucztami i parkietem do tańca. Także ludność wiejska celebrowała nastanie karnawału. W granicach możliwości jedzono, pito i tańczono przez cały okres trwania karnawału. Wszystkie osoby, które przebierały się, były chętnie przyjmowane w domach. Goszczono ich i oglądano przedstawiane występy,wierząc że wieszczą one rychłe nadejście wiosny i obudzenie się przyrody do życia.

Karnawał w Krakowie

Rynek w Krakowie był szczególnym miejscem także imprez karnawałowych. Pod koniec karnawału organizowano tak zwane ścięcie mięsopusta. Związane było to oczywiście z nastaniem postu, a mięsopust to nic innego jak słomiana kukła, którą wcześniej obnoszono po licznych uliczkach i placach Krakowa.

Kraków do dzisiejszego dnia jest centrum szaleństwa karnawałowego. Ogólne tradycje wyrastające z bardzo dużej liczby studentów i młodych ludzi sprzyjają szampańskiemu spędzaniu karnawałowego czasu. Mnogość organizowanych imprez zarówno zamkniętych jak ogólnodostępnych jest tak duża, że każdy może wybrać po kilka,które będą mu odpowiadać. Zwłaszcza wcześniej wspomniani studenci lubują się w organizacji i uczestniczeniu w zabawach karnawałowych.

Niemożna oczywiście przyjąć, że tylko studenci biorą czynny udział w zabawach. Prawdą jest, że całe społeczeństwo krakowskie hucznie bawi się w okresie karnawału. W Internecie, gazetach i innych mediach pełno jest ogłoszeń firm i lokali gastronomicznych. Kraków żyje sylwestrem. Z ogromnej wcześniej oferty ogłoszeń można wybrać nie tylko zwykłe zabawy czy bale, ale także różnego rodzaju maskarady, bale przebierańców czy bale z zabawami, konkursami i tak dalej. Społeczność Krakowa uwielbia się bawić także na imprezach plenerowych. Bardzo często organizowana są takie na rynku krakowskim. Na rozkładanej w sąsiedztwie sukiennic scenie występują artyści związani z muzyką, kabaretem czy teatrem.Czasami zdarzają większe wydarzenia na krakowskich błoniach, które ściągają tysiące ludzi.

Warto wspomnieć przy okazji Krakowa także rzesze turystów lub po prostu przyjezdnych z całej Polski ale także z zagranicy. Przyjeżdżają oni, ponieważ doceniają klimat panujący w tym mieście, a wcześniej wspomniana bogata oferta i związany z tym szeroki wybór imprez potęguje jeszcze bardziej tą sytuację. Wiele bardziej atrakcyjnych lokali czy imprez jest zarezerwowanych długo przez okresem karnawału, nie rzadko wszystkie miejsca zostają zarezerwowane jeszcze na jesień wcześniejszego roku. Niewątpliwie Kraków ze swoimi uliczkami, stylowymi kamienicami i unikalnym społeczeństwem oraz rzeszą międzynarodowych turystów jest miejscem magicznym, które sprzyja dobrej zabawie i dzięki temu co roku ściąga coraz większą liczbę ludzi, między innymi w okresie karnawału. Także władze miasta zauważyły potrzebę szerszej popularyzacji imprez karnawałowych w mieście. W tym roku przygotowano ponad czterdzieści dużych wydarzeń przy udziale miasta. W skład tych wydarzeń poza koncertami plenerowymi i w salach organizowane są barwne parady i pochody, seanse i tradycyjne bale kostiumowe. Same obchody karnawałowe rozpoczęły się już wpisującą się w tradycję Paradą Karnawałową, w której wzięło udział ponad trzystu aktorów, figur i modeli postaci związanych z polskimi zapustami. Dodatkowym atutem zabaw karnawałowych Krakowa, jest udostępnianie z inicjatywy miasta wielu wydarzeń w formie wstępu wolnego, co dodatkowo podnosi atrakcyjność krakowskiego karnawału.

Karnawał w Warszawie

Warszawa Nasza polska stolica wcale nie pozostaje w tyle za Krakowem. Warszawa postawiła przede wszystkim na nowoczesną formę, a dokładniej na liczną organizację koncertów znanych i lubianych zespołów muzycznych i nierzadko także kabaretów. Ilość koncertów organizowanych z inicjatywy miasta jest ogromna, a należ wspomnieć także o mnogości imprez muzycznych organizowanych przez prywatne kawiarnie czy kluby. Zwłaszcza te drugie prześcigają się między sobą ściągając co większe gwiazdy.

Polacy,jak pokazuje doświadczenie, uwielbiają bawić się w plenerze. Mimo że pora roku w czasie karnawału niczym nie przypomina klimatu Rio de Janeiro, to nie przeszkadza to naszym rodakom znakomicie bawić się i cieszyć z okresu karnawałowego. Dlatego też imprezy plenerowenie podzielnie królują w czasie warszawskiego karnawału.

Warszawa szczególnie zwraca uwagę na kreacje karnawałowe i modę. Zauważa się mnogość stylu i nie tyczy się tego tylko bawiących się kobiet, jak się powszechnie przyjęło sądzić, ale także panów. Oczywiście mowa tutaj o balach poza maskaradami czy balami maskowymi. Karnawał warszawski szczególnie kładzie nacisk na trendy mody silnie czerpiąc wzorce z mody amerykańskiej czy włoskiej. Często maski na karnawał, przebrania karnawałowe i temu podobne ściśle odwzorowane są z tych z karnawału weneckiego czy bali w Wersalu.

Ogólnie rzecz biorąc poza dystyngowanymi balami, na których goszczą gwiazdy estrady, ludzie świata polityki i temu podobnie, prowadzonych jest wiele imprez w bardziej tradycyjnym, na przykład maskowym wydaniu. Także i w Warszawie ogrom lokali ogłasza się w mediach z ofertą organizacji bali. Zwłaszcza bardzo wiele ofert można znaleźć w Internecie. Wprawdzie większość najatrakcyjniejszych bali jest już zarezerwowanych często już na pół roku wcześniej, jednak przyjeżdżając w karnawale do Warszawy spokojnie możemy się załapać na wymarzoną zabawę.

Siłą karnawału organizowanego w Warszawie jest także mnogość wydarzeń nie związanych ściśle z tradycją, ale ogólnie bardzo ciekawych. Organizowane są zajęcia na lodowiskach i po halach czy tego podobne wydarzenia.Najbardziej zbliżone do karnawału są na przykład zajęcia nauki tańca na lodzie na wzór jazdy figurowej. Tutaj także z pomocą przyszło miasto,udostępniając te atrakcje lub całkowicie na zasadzie wstępu wolnego lub za symboliczną opłatą.

Miasto nie zapomniało także o swoich najmłodszych mieszkańcach. W tym roku szczególnie dużo organizowanych jest wydarzeń dla młodszych dzieci i młodzieży. Ciekawym elementem jest włączenie się do organizacji klubów tanecznych, które zajmują się nauką samby. Wprawdzie nie na tak dużą skalę jak w Rio de Janeiro ale następują co rok szersze próby popularyzacji w Warszawie spędzania sylwestra z sambą. Niestety pora roku odpowiadająca w naszym kraju zabawie karnawałowej nie pozwala na dokładne odwzorowanie parad i pochodów z Brazylii. Nie przeszkadza to jednak w zabawie w klubach i szkołach tańca.

Ważne okazało się także uruchomienie oficjalnych stron informacyjnych. Są one niezmiernie przydatne dla samych mieszkańców Warszawy jak i przyjezdnych. Zwłaszcza ta druga grupa chętnie korzysta z publikowanych informacji na temat organizowanych imprez, balów maskowych oraz co ważne wolnych miejsc na tego typu wydarzeniach.


http://www.karnawał.pl/polska
+0
Barbara K.

640
48202 Postów
48202
Zaproś mnie na listę znajomych
Top 25 aktywni
RE: Karnawał ... obyczaje, tradycje, ciekawostki...
2010-01-05 19:59:25

Viradouro 2006+0


Moje linki

Szukaj ludzi

Wpisz imię by wyszukać.

Zaawansowane