Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
RE: Leonardo da Vinci
3/2/2010 12:28:35 PM

Malarz od początku miał świadomość, iż przestrzenne rozmieszczenie przedmiotów można uzyskać dzięki odpowiedniemu rozłożeniu świateł i cieni.

Modelowanie ciał przy użyciu ciemnych i jasnych punktów badał w swoich szkicach, a doprowadzał do perfekcji w malarstwie. Odkrył i w najdrobniejszych szczegółach opisał zjawisko umbra oraz penumbra.

Artysta był także propagatorem techniki malarskiej zwanej sfumato. Leonardo stosował tą technikę, by pokazać powietrze znajdujące się między przedmiotami.

Leonardo w zapiskach o malarstwie podkreśla, że światło i cień muszą przechodzić w siebie bez tworzenia granic. W dziele Święta Anna Samotrzeć w pełni zrealizował te zasady.

Leonardo da Vinci 020.jpg
Dziewica z Dzieciątkiem i Św. Anną

Tytuł obrazu jest dosyć osobliwy, gdyż wyraz samotrzeć nie istnieje w obecnej polszczyźnie - jest to archaistyczne określenie "w trójkę". Tytuł oznacza, że na jednym obrazie zostały przedstawione trzy pokolenia: święta Anna, jej córka - Maryja dziewica i wnuk - dzieciątko Jezus.

Kompozycja jest podporządkowana rytmicznemu ciągowi, kolejno przechodzących w siebie ruchów. Gesty i spojrzenia tworzą między postaciami spoiwa niczym między ogniwami łańcucha.

Zaczynając od postaci Anny, powstaje oś ruchu po przekątnej. Mimo starannej kompozycji grupa sprawia wrażenie spokojnej i naturalnej. Dynamiczne ujęcie w połączeniu z wymiarem przestrzennym było novum. Kompozycja ta znalazła się w twórczości Rafaela Santi, Michała Anioła, Andrei del Sarto i innych artystów o mniejszym znaczeniu.

W obrazie zostały zrealizowane zasady sfumato. Nie ma ostrych konturów, ani gwałtownych przejść, bądź mocnych kontrastów. Miękkie cienie rozkładają się na twarzach i delikatnie kształtują ich rysy. Tym sposobem formy nabierają cech plastyczności, ale nie stwarzają efektu twardości. Technika ta dostrzegalna jest także w krajobrazie. Grzbiety gór wyłaniają się z mglistych oparów, łączących się z wodą. Następnie przechodzą w barwy nieba.

Maryja jest przedstawiona jako uosobienie matczynej miłości (siedzi ona na kolanach swej matki). Na obrazie pochyla się, by odciągnąć swego syna od baranka, którego mały Jezus chce dosiąść. Baranek stanowi symbol męki i śmierci na krzyżu Chrystusa. Jednak Święta Anna, która jest symbolem kościoła chrześcijańskiego, swą pogodnością zdaje się akceptować nieuchronny los Jezusa. Uwagę odbiorcy zwraca również młody wygląd kobiet. Bardziej przypominają siostry, niż matkę i córkę.

Zygmunt Freud miał tezę na temat tego zjawiska. Mianowicie, Anna i Maria mają stanowić uosobienie dziecięcych wspomnień Leonarda o jego dwóch matkach, biologicznej i macosze.

+0
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Leonardo da Vinci
3/2/2010 6:23:32 PM


Dama z gronostajem (zwana powszechnie Damą z łasiczką) – obraz stworzony w latach ok. 1483-90[potrzebne źródło] przez włoskiego artystę renesansowego Leonarda da Vinci w Mediolanie. Portret został wykonany w technice olejnej, z użyciem tempery, na desce orzechowej o wymiarach 54,7 na 40,3 cm. Przedstawia Cecylię Gallerani, kochankę księcia Ludovico Sforzy.Znajduje się w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Jest jednym z najcenniejszych obrazów w muzealiach polskich i jedynym dziełem Leonarda da Vinci w Polsce.


+0
RE: Leonardo da Vinci
3/3/2010 5:49:56 PM
Leonardo da Vinci - Madonata v peshterata.jpg
Madonna w grocie - I wersja

Madonna w grocie, Madonna wśród skał - obraz Leonarda da Vinci, zamówiony przez Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy kościele San Francesco Grande (św. Franciszka w Mediolanie).

Obraz miał być honorową (środkową) częścią tryptyku; boczne skrzydła przedstawiają dwa muzykujące anioły wykonane przez Ambrogia de Predis.

Istnieją dwie wersje obrazu, wcześniejsza znajduje się w Luwrze, a druga w National Gallery w Londynie. Obraz przedstawia Dziewicę Marię siedzącą przed jaskinią lub w jej wnętrzu wraz małym Jezusem i św. Janem. Jezus siedzący obok anioła Uriela błogosławi św. Jana.

Obydwie wersje obrazu różnią się szczegółami, takimi jak aureole czy układ rąk postaci (w wersji obrazu znajdującego się w Luwrze anioł Uriel wskazuje na małego Jana Chrzciciela). Wersja druga została namalowana głównie przez ucznia Leonarda, Ambrogia de’Predisa. Sam mistrz własnoręcznie namalował jedynie kilka szczegółów.

+0
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Leonardo da Vinci
3/3/2010 7:04:18 PM

Leonardo da Vinci


+0
RE: Leonardo da Vinci
3/5/2010 2:00:54 PM

Leonardo Da Vinci i Całun Turyński 1/5

+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced