Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
RE: Rafael Santi
2/24/2010 9:15:47 AM
+0
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Rafael Santi
2/26/2010 9:05:46 AM
W 1491 młody Rafael przeżył śmierć matki; trzy lata później (1494) zmarł jego ojciec. Opiekę nad Rafaelem przejął wtedy formalnie jego stryj, lecz najwięcej pomocy i życzliwości okazał mu wuj, Simone Ciarla, brat zmarłej matki. To on wymusił na rodzinie oddanie chłopca na dalsze kształcenie malarskie, za co Rafael pozostał mu wdzięczny do końca życia.

+0
RE: Rafael Santi
2/28/2010 5:31:35 PM

Rafael Santi (właśc. Raffaelo Santi/Sanzio)
Rafael Santi - autoportret

Charakteryzowała go zawsze zdolność adaptowania cudzych rozwiązań i podatność na obce wpływy.
Wczesne prace Rafaela powtarzały z dużą starannością styl jego nauczyciela, co do dziś stwarza czasem kłopoty w ustalaniu autorstwa.

W 1500 roku Rafael został malarzem cechowym miasta Urbino. Z informacji w dokumentach z 1500 roku wynika, że początkowo prowadził pracownię swego ojca w Urbino.

Większość zamówień pochodziła z Citta di Cas tello; należą do nich m.in. Ukrzyżowanie z Marią i świętymi Janem, Hieronimem i Marią Magdaleną, datowane na 1502-03 (National Gallery, Londyn), a także Zaślubiny Marii z 1504 roku (Pinacoteca di Brera, Mediolan) wzorowane na kompozycji Perugina. Od niego właśnie Rafael przejął umiejętność wiązania postaci z pejzażem, manierę łagodnych form nasyconych światłem, symetryczną budowę kompozycji.

Lata 1500-1510, które zadecydowały o karierze Rafaela, były też czasem ukształtowania się dojrzałych form renesansu.

Przenosząc się do Florencji w 1504, młody malarz znalazł się w centrum doniosłych wydarzeń. Michał Anioł kończył prace nad rzeźbą Dawida i miał podjąć swe pierwsze zadanie malarskie, tondo ze Świętą Rodziną (Madonna Doni). Leonardo zyskał sławę kartonem do Św. Anny Samotrzeć i malował właśnie Monę Lisę. Rafael z łatwością asymilował rozwiązania obu starszych od siebie artystów.

Pod wpływem Leonarda powstało wiele Madonn, np. Madonna Granduca (Pitti, Florencja) oraz portretów, np. oba Portrety małżeństwa Donich (Pitti, Florencja) i Kobieta z jednorożcem (Galleria Borghese, Rzym).

Od Michała Anioła zaczerpnął pomysł, malując Złożenie do grobu, 1507 (Galleria Borghese, Rzym).

+0
RE: Rafael Santi
2/28/2010 6:00:02 PM

Nowy okres w życiu malarza rozpoczął się w roku 1508, gdy papież Juliusz II zatrudnił go przy dekoracji wnętrz watykańskich. Artystę polecił zapewne krajan z Urbino - Bramante, wówczas wpływowy budowniczy Watykanu i bazyliki św. Piotra.

Otrzymując zlecenie dekoracji stanz, niewielkich sal w prywatnych apartamentach papieża, Rafael wysunął się na drugą pozycję wśród artystów, zaraz za Michałem Aniołem, który właśnie rozpoczynał prace nad freskami w Kaplicy Sykstyńskiej. Freski w Stanzy delia Segnatura, powstałe w latach 1509-11, stanowią chyba najlepsze prace artysty. Obie główne kompozycje, Szkoła Ateńska oraz Apoteoza Eucharystii, z ich idealną równowagą i harmonią form oraz monumentalną powagą, przypominającą dzieła antyku, są szczytowym wyrazem stylu rozwiniętego renesansu.

Jeden z humanistów i teologów z kręgu papieża treści malowideł określił następująco: "Szkoła Ateńska była alegorią filozofii, Apoteoza Eucharystii alegorią wiary".

Na pozostałych ścianach powstały freski: Parnas - alegoria poezji oraz dwie sceny stanowiące alegorię sprawiedliwości: świeckiej - Wręczenie pandektów Justynianowi oraz kościelnej - Potwierdzenie dekretaliów przez papieża Grzegorza IX.

+0
RE: Rafael Santi
2/28/2010 6:03:35 PM

W 1516 został mianowany konserwatorem zabytków antycznego Rzymu i kierował pracami wykopaliskowymi.

Malował także liczne portrety osobistości Rzymu i Watykanu, wnikliwie dążąc do ich wiarygodności psychologicznej, np. Papież Leon X z nepotami, 1515-18 (Pitti, Florencja), a także obrazy ołtarzowe, np. Madonnę Sykstyńską, 1513-14 (Gemaldegalerie, Drezno).

Zaraz po namalowaniu tego obrazu Rafael rozpoczął projektowanie kartonów do arrasów, które miały pokryć dolne partie ścian Kaplicy Sykstyńskiej. Tym dziełem wchodził w bezpośredni dialog ze swym największym rywalem, Michałem Aniołem.

Kartony powstawały w latach 1515-18 (siedem z nich znajduje się w Victoria and Albert Museum, Londyn) i odegrały ogromną rolę w spopularyzowaniu na Północy sztuki włoskiej, a szczególnie Rafaela. Zostały powielone w licznych sztychach, a ponieważ ich realizacja odbywała się w znakomitej brukselskiej manufakturze Pietera van Aelsta, wpłynęły na artystów niderlandzkich akurat w okresie wyczerpania się wielkiej tradycji XV w. i zapatrzenia na Południe.

Kobieta z Jednorożcem - ok1505 - Galleria Borghese, Rzym

Kobieta z Jednorożcem - ok1505


W kartonach, być może świadomie nawiązujących do form Michała Anioła, wyraźnie widać wpływ manieryzmu. Powstawały one zapewne przy udziale współpracowników mistrza, z których Giulio Romano i Perino del Vaga, byli twórcami o zdecydowanie manierystycznej postawie.

La Donna Velata - ok1514 - Pitti Gallery, Florencja

La Donna Velata - ok1514
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced