Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Rafael Santi
3/26/2010 8:08:46 AM

Madonna z Dzieciątkiem Rafaela Santi

Rafael Santi (1483–1520) – włoski malarz i architekt.
Pragnąc, aby coś się udało, przede wszystkim myśl o czymś innym
+0
RE: Rafael Santi
3/26/2010 2:36:37 PM
+0
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Rafael Santi
3/29/2010 7:45:01 AM

Przemienienie Pańskie (1516-1520) jest uważane za ostatni obraz autorstwa Rafaela. Obecnie znajduje się w Pinakotece Watykańskiej. Zamówienie na ten obraz ołtarzowy otrzymał Rafael w roku 1516 od kardynała Giulia Medici. Dzieło zostało dokończone przez ucznia Rafaela, Giulia Romano. Obraz przedstawia Przemienienie Chrystusa na Górze Tabor w obecności przerażonych uczniów. W dolnej części obrazu widzimy dwie grupy osób, które oddziela od siebie ciemna, ukośna strefa.
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced