Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
Medytacj,joga...itp..wg.religi katolickiej..
6/3/2010 6:23:03 AM
medytacja,joga itp...wg..religi katolickiej...
>>>>
+0
RE: Medytacj,joga...itp..wg.religi katolickiej..
6/12/2010 5:36:43 AM

Medytacja chrześcijańska cz.1

+0
RE: Medytacj,joga...itp..wg.religi katolickiej..
6/12/2010 5:38:57 AM

Medytacja chrześcijańska cz.2

+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Medytacj,joga...itp..wg.religi katolickiej..
6/17/2010 9:15:36 AM

Joga

joga(sans. judż - pow

ściągać, ujarzmiać, połączyć)technika ascezy i metody medytacji, będąca częścią systemu filozofii indyjskiej, praktykowana również w buddyzmie. Sięga korzeniami do hinduskich upaniszad, pochodzących z 1000 przed Chrystusem, które podają: Zjednocz światło wewnątrz ciebie ze światłem Brahmana. Celem jest określony rodzaj zbawienia, poprzez wyzwolenie z wszelkich uwarunkowań świata materialnego (pełnego cierpienia i śmierci). Jest praktyką duchową, w której przez skupienie, medytację i ascezę człowiek ma osiągnąć stan wyzwolenia, oświecenia. W praktykowaniu jogi główny nacisk kładziony jest na przestrzeganie zasad moralnych, indywidualnej samodyscypliny oraz ćwiczenie asan (określonych pozycji ciała). W rozumieniu potocznym termin joga zawiera w sobie pojęcia: “stan doskonałości duchowej”, “zjednoczenie z najwyższą prawdą”, “wyższa świadomość”, a ich osiągnięcie określa się za pomocą terminów: samadhi (skupienie, zatopienie, zgłębienie, pochłonięcie), kajvalia (jedyność, absolutna wolność), moksza (wyzwolenie) i nirwana (przekroczenie niemożliwego, zdmuchnięcie, zgaśnięcie).

Rodzaje jogi

Rodzajów jogi jest bardzo wiele; są one związane z różnymi technikami i kładą nacisk na różne aspekty praktyki: ćwiczenia fizyczne i oddechowe, mantrę, medytację, koncentrację i inne. Przykładowe rodzaje jogi:

 • dżnianajoga (zakładająca wyzwolenie poprzez wiedzę i wgląd wewnętrzny)
 • karmajoga (zakładająca wyzwolenie poprzez bezinteresowne czyny)
 • bhaktijoga (zakładająca zjednoczenie z Bogiem przez dziewięcioetapowy rozwój miłości)
 • hathajoga (zakładająca wyzwolenie poprzez ćwiczenia fizyczne i oddechowe)
 • radżajoga (tzw. królewska, zwana ścieżką serca, najbradziej okultystyczna)
 • krijajoga (zakładająca wyzwolenie przez oczyszczenie organizmu)
 • kundalinijoga (zakładająca wyzwolenie przez rozbudzenie energii Kundaliniego)
 • lajajoga (zakładająca wyzwolenie dzięki pracy z czakrami i energią Kundaliniego)
 • mantrajoga (zakładająca wyzwolenie poprzez recytację mantr)

Czym jest joga

Joga oznacza zjednoczenie, czyli połączenie tymczasowego (bowiem hinduizm zakłada wiarę w reinkarnację) ‘ja’ człowieka z nieskończonym Brahman, który jest hinduistyczną koncepcją boga. Przy czym bóg ten nie jest bogiem osobowym, ale bezosobową duchową substancją, która stanowi jedno z naturą i kosmosem, stanowiąc początek i koniec wszystkiego. Do pożądanego zjednoczenia w jodze klasycznej ma prowadzić 8 zasad:

 1. nie zabijaj, nie kłam, nie kradnij, zachowaj czystość, odrzuć chciwość
 2. trening psychiczny i fizyczny: oczyszczanie różnych organów ciała i ducha, brak pożądania oraz asceza
 3. praktyka odpowiednich pozycji ciała (asany)
 4. trening oddechu
 5. “wycofanie zmysłów”
 6. koncentracja jogiczna
 7. medytacja jogiczna
 8. kontenplacja jogiczna, “zastój”

W Europie zwykle odrzucone są pierwsze dwie zasady, i praktyka ograniczana jest do 3 i 4 zasady, które potocznie nazywa się hatajogą (w przeciwieństwie do radżajogi, ukierunkowanej na dyscyplinę duchową). W licznych odmianach występuje odwoływanie się do bóstw, bogów, półbogów, duchów czy demonów – zawierają zatem system światopoglądowy (światopogląd jest też wyraźny przy asanach: np. czakra bandhasana to pozycja ciała odwołująca się wyraźnie do kanałów energetycznych, których funkcjonowanie ma zapewniać człowiekowi właściwe życie). Joga określa szczegółowo drogi (techniki) wyzwolenia (zbawienia), przez co jest systemem inicjacyjnym – jej praktyki mają na celu wprowadzenie w określony, duchowy świat. Propagatorzy jogi sami bardzo jasno stwierdzają, że filozofia i praktyka są nierozłączne. Jogińskie postawy ciała (asany) są poświęcane odpowiednim bogom (np. kurmasana jest poświęcona Kurmie – żółwiej inkarnacji Wisznu; kraunczasana poświęcona jest szóstej inkarnacji Wisznu; z kolei ugrasana – Brahmie).

Do nauki jogi konieczny jest mistrz (guru), który wskazuje uczącemu się joginowi właściwe sposoby zachowania się. Są one pozbawione jakiegokolwiek racjonalizmu i naturalizmu: joginowi narzucana jest kamienna nieruchomość ciała, rytmizacja i wstrzymywanie oddechu (rytmizacja odnosi się do systemu energetycznego czakr), zawieszenie myśli (dalekowschodnie rytuały jogi dodają także dietę bezbiałkową i ograniczony sen). Poprzez jogę człowiek ma doświadczać cielesnej śmierci, która zakończy się odrodzeniem (zatem złożenie ofiary ze swego życia ma mieć głęboki sens, gdyż ma nadać życiu nieśmiertelność, co w rezultacie jest to po prostu charakterem magicznym i inicjacyjnym jogi).

Joga jest też techniką magiczną, bowiem wraz z procesem jogicznego wtajemniczenia, człowiek nabywa różnorakie “cudowne moce”. Jedną z najbardziej niepokojących praktyk radżajogi i Medytacji Transcendentalnej (TM) jest częste występowanie takich zjawisk jak jasnowidzenie, lewitacje, podróże astralne, które chrześcijańskie tradycje uważają za oznaki nawiedzenia demonicznego. Anna Bancroft (”Współcześni mistycy i mędrcy” Warszawa 1987) podaje: Okultyści chętnie w swojej praktyce stosują techniki hinduistycznej i buddyjskiej jogi (…). Podobnie też wiara w reinkarnację, własną nieśmiertelność czy wrażenie stawania się Bogiem (do którego w rezultacie prowadzą wszystkie asany) jest złudzeniem często występującym podczas intensywnych ćwiczeń jogi, chętnie wykorzystywanym w sektach.

Zastosowanie i popularność

Jogę w kulturze europejskiej rozpowszechnił Paramahansa Jogananda, wydając książkę pt. “Autobiografia jogina” (amerykańskie wydanie miało miejsce w 1946 roku). Trafiła ona na bardzo podatny grunt: stopniowo rozszerzającej się popularności hinduizmu, New Age’u i odwołującej się do dżnianajogi Medytacji Transcendentalnej. Wpływ jogi widać także u okultystów, chociażby u A. Crowley’ego (”Księga jogi i magii”). Potężną reklamę hinduizmu na świecie realizuje psychologia i różnorakie szkoły psychotarapeutyczne, które wskazują na nieprzeciętnie pozytywne wyniki zastosowania medytacji, relaksacji i jogi w walce ze stresem czy brakiem koncentracji – badania pokazują tylko skuteczność tych praktyk, bowiem przyczynowo-skutkowy mechanizm działania jest nieznany.

Joga a zagrożenie duchowe

 • Kult człowieka, “nadczłowieczeństwo” czy “antyczłowieczeństwo” jest sprzeczne z duchem chrześcijaństwa: Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie (J 15:4).
 • Pogwałcenie pierwszego przykazania może zachodzić podczas uprawiania jogi o charakterze religijnym, gdzie zakłada się adorację hinduskich bogów i guru (np. TM).
 • Praktyki magiczne, “cudowne moce” mają wyraźny charakter okultystyczny.
 • Modlitwa chrześcijańska nie jest ćwiczeniem się w kontemplacji samego siebie, ciszy i własnej pustki, ale dialogiem miłości, który zakłada postawę nawrócenia, odejścia od “ja” w kierunku Bożego “Ty” (Dokument Jezus Chrystus dawcą wody żywej, Wydawnictwo M, Kraków 2003, s. 27).
 • prof. Aagaard: Wszystkie techniki jogi w całości są skierowane na wmożliwienie praktykującemu je ucieczki zarówno od życia jak i śmierci i to jest podstawowym celem jogi
 • Techniki jogi (nawet ograniczone do ćwiczeń fizycznych) nie mogą być traktowane neutralnie, w oderwaniu od nurtów światopoglądowych, dla których zostały stworzone
 • Założenie, że nie tylko zmysły, ale także umysł jest totalnie zwodniczy (założenie to posiada światopogląd, nie jest zatem neutralne)
 • Inicjacyjny charakter otwarcia się na duchowości jest sprzeczne z duchowością chrześcijańską (poświęcane pozycje ciała, z czasem wchodzenie w odmienne stany świadomości)
 • Proponowane samozbawienie (poprzez wyzwolenie) jest stąpaniem po bałwochwalczym gruncie
 • Radykalna negacja życia (aprobowanie śmierci) jest osiągane poprzez postępowanie wbrew naturze
 • W chrześcijaństwie nie osiąga się doskonałości poprzez techniki, technika nie ma nic wspólnego z pogłębianiem wiary
 • Doświadczenia egzorcystów wyraźnie wskazują, że uprawianie jogi (nawet w postaci rzekomo neutralnych ćwiczeń) może mieć bardzo negatywne skutki dla życia człowieka
 • Ten kto zabiera się za ćwieczenie jogi, dostaje się w pole działania złych sił i staje się, sam nie wiedząc o tym, nadajnikiem tych sił (K. Koch, Okultes ABC, Aglasterhausen 1988)

Literatura:

- ‘Encyklopedia zagrożeń duchowych’ – ks. dr Aleksander Posacki
- ‘Utopijny raj – New Age’ – s. Michaela Pawlik OP


P.s .Osobiście znam,z pielgrzymek...... egzorcystę kś,Franciszka Płonkę...słynnego na woj.śląskie,który ma liczne wystąpienia itd..na temat opętania ludzi,którzy praktykowali nawet niewinnie jogę,medytacje ....wróżbiarstwo -czy to wróżki czy korzystający(także horoskopy,choć wiele osób ,o tym nie wie),wywoływanie duchów ,energoterapię lub z niej korzystali....modlitwy nad taką osobą mogą trwać latami,by w pełni została uwolniona.Oczywiście nie każde zetknięcie się z jogą itd..,kończy się zniewoleniam czy opętaniem...nie wiadomo,jeszcze od czego to zależy,że jedna os.zajmujaca się takimi rzeczami,zostaje opętana a inna nie....choć są już przypuszczenia.....Jednak czy warto ryzykować....?To już prywatny wybór każdego....

>>>>
+0
RE: Medytacj,joga...itp..wg.religi katolickiej..
6/26/2010 7:33:16 AM

Moja Opinia:

Jestem bardzo ciekawa, ile książek napisano o egzorcyźmie księży i religijnych którzy wykorzystywali dzieci seksualnie? Zaprawdę, oni musieli mieć diabła w sobie żeby uczynić takie odrażające działania!


Uważam, że wszyscy jesteśmy w stanie zrobić krzywdy sobie nawzajem, ale postanawiamy tak nie postępować. Tak, jestem w pełni świadoma, że są tacy, którzy mogą być chorzy i nie mieć kontroli swych umysłów - są wyjątkiem od większości populacji.

Wierzę, gdy religia lub kult sądzi innych ostro, to opiera się na strachu.


Czy Jogini są diabły? Bzdury! Są tacy ludzie jak ty i ja, którzy chcą być blisko Boga. Onie całkowicie poddają się Bogu, i mają niesamowite wyniki. Ale dla tych, którzy tego nie rozumieją, strach orzeca ich serca i umysły, wynikający w surowy wyrok.


Czy Jezus nie był niezrozumiany, i został skarany bo władza się Go bała? Naukowcy, Kopernik i Galileusz, czy nie zostali uznani za heretyków? Dlaczego? Były obawy przez Kościół. Co o kobietach które były zielarki w średniowieczu? Wiele spalono lub zawieszono przez tych, którzy się ich bali? Krzyżacy, czy nie opierała się ich misja na strachu? Jak była wykonana? W moim kraju, w Kanadzie, wiele naszych rodzimych osób źle traktowano, w imię Boga?

Widzę to powtarza się w historii, w kółko. Nadal, jeszcze nie nauczyliśmy się. Nadal nie rozumiemy się.


Gdybyśmy tylko pamiętali, że każda religia rodzi się z ogromną miłością do Boga i siebie nawzajem...
Po prostu nie wierzę, że Bóg przeszedł tyle trudności stworzyć dusze, tylko o ich powołania wygrać czy przegrać.


Mój Bóg jest Miłością i Miłość króluje w moim sercu. To mi wystarczy.


Jestem powołana miłować, WSZYSTKIE moje siostry i bracia, i TO wybieram zrobić.

+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced