Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/9/2010 11:12:12 AM
Zakładając te forum, nie miałam w zamiarze udowadniać,innym ich #wielkiej grzeszności#..Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób grzeszni...jedni w taki..inni w inny sposób..ale wszyscy potrzebujemy ciągłego powstawania...po naszych upadkach..,I m.in.po to założyłam ten wątek,jako drogowskaz,byśmy wspólnie wiedzieli,w jakim możemy iść kierunku...a czy pójdziemy ..?To tylko i wyłącznie nasz wybór...nikogo innego....i nikt nas nie może do tego zmusić....Zatem zapraszam na wędrówkę po Słowie Bożym...
Uczmy się wspólnie...uczcie się razem ze mną...
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/9/2010 11:14:25 AM
CZYTANIA NA 9 LIPCA...

(Oz 14,2-10)
To mówi Pan: Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez
własną twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie
do Niego: Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za
owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić - nie chcemy już wsiadać na
konie ani też mówić "nasz Boże" do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem
znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo
gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że
rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego
latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń
Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą,
winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co
ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja nań
spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż
jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi
Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich
grzesznicy.

(Ps 51,3-4.8-9.12-13.17)
REFREN: Usta me będą głosić Twoją chwałę

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnicy mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

(J 14,26)
Duch Święty was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co wam
powiedziałem.

(Mt 10,16-23)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między
wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!
Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych
synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was
wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie
martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie
wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca
waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna;
dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w
nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca,
ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie
do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim
przyjdzie Syn Człowieczy.
Komentarz

Tyle razy mogliśmy tego doświadczyć: Bóg zdejmuje z nas ciężar winy,
niewierności, grzechów i upadków. A mimo to wciąż zdarza nam się
zapominać, że On jest Bogiem dobrym, zbawiającym, uwalniającym - i szukamy
zbawienia gdzie indziej. Odpowiedź Boga nieustannie brzmi: "Wróć", "uleczę
twoją niewierność". W Jego sercu zawsze oczekuje nas miłosierdzie. I
zawsze jest najlepszy czas, aby do Niego powrócić.

Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 38
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/9/2010 11:22:08 AM
A oto piosenka...
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/10/2010 8:41:24 AM
CZYTANIA NA 10 LIPCA

(Iz 6.1-8)
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i
wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały
ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz,
dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego:
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego
chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia
napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak
jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych
wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów! Wówczas przyleciał do
mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z
ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg: twoja
wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana
mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja,
poślij mnie!

(Ps 93,1.2.5)
REFREN: Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Pan Króluje, oblókł się w majestat,
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony na wieki,
Ty od wieków istniejesz, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość,
po wszystkie dni, o Panie.

(1 P 4,14)
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch Boży na was spoczywa.

(Mt 10,24-33)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani
sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a
sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej
jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic
zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się
nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a
co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,
który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch
wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie
na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego
nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc,
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.Komentarz

Zaiste święty jest Bóg, Pan nieba i ziemi, Stwórca wszechświata. A my? Czy
myślimy jak prorok Izajasz: "Biada mi. Jestem zgubiony. Wszak jestem mężem
o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach"? Choć
możemy te słowa odnieść do siebie, nie jesteśmy przecież zgubieni. Cała
ziemia, pełna chwały Boga, mówi (a czasami krzyczy) o Jego miłości,
rozkwitającej w Panu Jezusie. Także my dotykamy tej pełni w Eucharystii.

Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 43

>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/10/2010 8:43:46 AM
---
>>>>
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced