Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
Dobre Anioły
7/14/2010 8:54:00 PM

ANIOŁ

według większości religii, w których to pojęcie występuje, byt duchowy, który służy i na różne sposoby wspiera działania Boga.

Spis treści

[ukryj]

Powstanie nazwy

Anioł, Fra Angelico

Wyraz anioł przeniknął do polszczyzny z języka czeskiego, który zawdzięcza go misji Cyryla i Metodego. Pierwotnie pochodzi on od greckiego słowa ἄγγελος (ángelos, według wymowy bizantyjskiej ánhielos), oznaczającego oryginalnie "posłaniec". W biblijnym Starym Testamencie analogiczne byty duchowe są nazywane w języku hebrajskim מלאך, mal'ach – co również znaczy "posłaniec".

Historia Aniołów [edytuj]

Starożytność [edytuj]

Pierwsze wyobrażenia aniołów istniały w starożytnym Egipcie i Babilonii. W religiach tych cywilizacji były całe zastępy duchów i istot, będących pośrednikami między bogami a człowiekiem. Często przedstawiano je jako uskrzydlone zwierzęta z ludzkimi twarzami. Starożytnym aniołom przypisywano pewien rodzaj cielesności, co znajduje potwierdzenie w apokryficznej Księdze Henocha. Anioły tam występujące płodziły dzieci, odczuwały głód i pragnienie. W czasach nowożytnych do tej koncepcji aniołów powrócił Emanuel Swedenborg.

Chrześcijaństwo i Judaizm [edytuj]

Aniołowie często występują w Starym Testamencie (np. Rdz 3, 24; księgi prorockie). Biblia nie mówi jednak wiele o naturze i rodzajach tych bytów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pismach kabalistycznych oraz w apokryfach. Chrześcijaństwo przejęło wiarę w anioły z judaizmu. W pierwszych wiekach wśród Ojców Kościoła istniały pewne spory co do natury tych bytów. Np. Grzegorz z Nazjanzu, Jan z Damaszku czy Bazyli Wielki wyobrażali anioły jako istoty eteryczno-ogniste. Jeszcze na Soborze Nicejskim II w 787 przypisywano im subtelne ciała. Ostatecznie kwestię tę rozstrzygnął św. Augustyn:

Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem.
— św. Augustyn, Enarratio in Psalmos

Anioły w Biblii [edytuj]

  • Są istotami duchowymi nadrzędnymi względem ludzi – Ps 8, 6; Hbr 2, 7,
  • Stworzeni przed człowiekiem – Hi 38, 4-7,
  • Nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą – Mk 12, 25,
  • Jest ich ogromna liczba – Ps 68, 18; Mt 24, 31; Hbr 12, 22; Ap 5, 11,
  • Nie należy ich wielbić – Kol 2, 18-19; Ap 19, 10; 22, 8-9; (zasada: co masz, czego nie otrzymałeś?),
  • Służą ludziom Hbr 1, 14; i ich ochraniają Ps 34, 8,
  • Służyli Jezusowi Mt 4, 11; Mk 1, 13; Łk 22, 43,
  • Część z nich upadła Jud 6; 2P 2, 4; i służy szatanowi Ap 12, 9; Mt 25, 41.
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Dobre Anioły
7/14/2010 8:55:03 PM

Chóry anielskie [edytuj]

Według biblii liczba chórów anielskich (porządków niebiańskich) waha się od 7 do 11. Zostały one uporządkowane w trzech triadach (podział św. Ambrożego).


Surowość Równowaga Tolerancja
Kontemplacji
najbliżej Boga.

Chór I
Serafiny
Górują miłością nad innymi chórami


Chór III
Trony
Pełne wiedzy bożej

Chór II
Cherubiny
Wyróżniają się posłuszeństwem
Kosmosu
posiadające władze
nad ciałami niebieskimi.
Chór V
Moce (Władze)
Powstrzymujące wysiłki demonów

Chór IV
Dominacje
Regulujące anielskie obowiązki


Chór VI
Cnoty
Przypisuje się im moc czynienia cudów
Świata
opiekujące się
światem oraz ludzmi.
Chór VIII
Archaniołowie
Spełniają najważniejsze zadania

Chór VII
Zwierzchność (Księstwa)
Kierujące państwami i narodami


Chór IX
Aniołowie
OpiekunowieLudzie
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Dobre Anioły
7/14/2010 8:56:04 PM

Upadłe Anioły [edytuj]

Tradycja chrześcijańska głosi iż boski nakaz wywołał sprzeciw u jednego z Aniołów - Satanaela który popadł w pychę twierdząc, że nie będzie służył ludziom, gdyż są istotami niższymi od aniołów - doprowadził do buntu 1/3 aniołów.

>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Dobre Anioły
7/14/2010 8:57:08 PM

Funkcje aniołów [edytuj]

W chrześcijaństwie aniołowie pełnią dwie główne funkcje:

  • gloryfikującą – wysławiają chwałę i wspaniałość Boga
  • pośredniczącą – są posłańcami Boga, opiekunami powierzonych im osób, zanoszą ludzkie modlitwy przed oblicze Boga, oznajmiają ludziom Jego wolę, pomagają podjąć właściwą decyzję.

W Księdze Rodzaju cheruby strzegą wejścia do ogrodu Eden a w Apokalipsie św. Jana anioły wymierzają kary spadające na ludzkość.

>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Dobre Anioły
7/14/2010 8:58:12 PM

Miłość anielska w angelologii chrześcijańskiej [edytuj]

Zdaniem Sergiusza Bułgakowa jednym z najoczywistszych wniosków angelologii chrześcijańskiej na temat natury i życia aniołów jest wskazanie na wzajemną jedność i miłość łączącą anielski sobór[1].

Jezus Chrystus w rozmowie z saduceuszami stwierdził, iż "przy zmartwychwstaniu ani się żenić będą, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boży w niebie" [Mt 22, 30], tym samym obiecując człowiekowi zmartwychwstałemu uczestnictwo w doskonałej miłości oczyszczonej z niewoli płciowości, która obca jest światowi anielskiemu[2]. Obiecane zostało również zjednoczenie wszystkich ludzi w Ciele Chrystusa, a więc doskonała jedność na wzór soboru anielskiego[3]. Anioły nie są istotami płciowymi; jako byty kompletne, wolne są od potrzeby dopełniania się poprzez "bycie jednym ciałem", dlatego ich wzajemna miłość jest w pełni wyzwolona, ofiarna, dobrowolna i bezinteresowna, zarówno osobowa i indywidualna dla każdego, jak i wszechogarniająca całą anielską wspólnotę[4].

Choć w świecie anielskim, a zatem i w życiu człowieka zmartwychwstałego, nie istnieją rodzinne więzi z racji pełnej jedności wszystkich, to "aniołowie powiązani są ze sobą więzami osobistej miłości", osadzonej w Miłości Bożej[4]. Na tę eschatologiczną prawdę człowieka w zmartwychwstaniu wskazywał Chrystus w słowach: "Kto jest matką moją i którzy są braćmi moimi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim rzekł: Oto matka moja i bracia moi" [Mt 12, 48-49][3].

>>>>
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced