Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
Złe anioły
7/16/2010 11:29:02 AM

Szatan (hebr. שטן satanprzeciwnik; arab.الشيطان Szejtan – przeciwnik, złe moce) – w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie jest to anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu, główny sprawca zła na świecie (inne określenia: upadły anioł, demon, diabeł).

Słowo szatan może być rozumiane dwojako; albo jako ogólne określenie każdego upadłego anioła (diabła, demona), albo też jako imię jednego z spośród nich (pisane wtedy wielką literą). Inne imiona Szatana to: Mastema, Gadriel, Satanael, Samaël, Samiel, Siegel, Satan, anioł Edomu. Szatana niekiedy utożsamia się z Lucyferem. W tradycji rabinicznej nosi on przydomek "szpetny".

Niekiedy słowo Szatan tłumaczy się tylko jako symbol, personifikację zła, nie jest to jednak tłumaczenie poprawne z punktu widzenia tych trzech religii.

>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Złe anioły
7/16/2010 11:30:05 AM

Szatan w Biblii

W Pismach Hebrajskich (tzw. Starym Testamencie) słowo satán często występuje bez przedimka. Pierwsze takie użycie dotyczy sytuacji, gdzie anioł sprzeciwił się Balaamowi, by ten nie rzucił przekleństwa na Izraelitów (Lb 22,22, 32)[1]. Wyrażenie to występuje również tam, gdzie chodzi o ludzi, którzy byli czyimiś przeciwnikami (1Sm 29,4[2]; 2Sm 19,21[3], 22; 1Kl 5,4; 11,14, 23, 25). Wszędzie tam, gdzie słowo satán występuje z przedimkiem ha, oznacza Szatana Diabła – największego przeciwnika Bożego (Hi 1,6[4], przyp. w NW; 2,1-7[5]; Za 3,1, 2[6]). Natomiast w Pismach Greckich (tzw. Nowym Testamencie) wyraz satanás prawie zawsze odnosi się do Szatana Diabła i najczęściej jest poprzedzony rodzajnikiem ho.

>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Złe anioły
7/16/2010 11:31:07 AM

Chrześcijaństwo

W przeciwieństwie do Nowego Testamentu, w Starym Testamencie określenie to oznacza funkcję, nie imię, a upadły anioł wypełniający tę funkcję traktowany jest tam jako źródło zła i nieprzyjaciel Boga, kusiciel człowieka. Symboliści uznają te istoty za symbole zła, realiści Kościoła katolickiego mówią zaś o jak najbardziej osobowej egzystencji Szatana. Realizm dotyczący osoby Szatana jest oficjalną nauką Kościoła. W Nowym Testamencie pozycja Szatana, jako przeciwnika Boga i nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego, zostaje poszerzona o rolę przeciwnika w dziele zbawienia dokonywanym przez Jezusa Chrystusa (Mt 16,21-23, Mk 4,15) oraz rolę przeciwnika wspólnoty chrześcijańskiej (Ap 12,17).

Nazywany jest "oskarżycielem", "władcą tego świata", "władcą mocarstw powietrza", "diabłem", "nieprzyjacielem", "Złym", "Belzebubem", "złym duchem", "duchem nieczystym", "kłamcą", "ojcem kłamstwa", "zabójcą", "Wężem", "wężem starodawnym", "Smokiem", "władcą ognia piekielnego". Może być utożsamiany z wyszydzanym w 14 rozdziale Księgi Izajasza Królem Babilonu.

Problem Szatana w chrześcijaństwie odzwierciedla pytanie o początek zła.

O szatanie i jego roli w dziejach ludzkości (również przyszłych) jest mowa m.in. w Księdze Rodzaju oraz Apokalipsie świętego Jana (spisana na greckiej wyspie Patmos).

>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Złe anioły
7/16/2010 11:33:21 AM

Inne tytuły diabła

Rodzaje diabłów

>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Złe anioły
7/16/2010 12:26:25 PM
Zdecydowałam się na wklejenie tego filmiku-na faktach autentycznych-abyście mogli zobaczyć, jak to jest, w tym świecie duchowym.Filmik ma tytuł .# .....duchy i demony #.....warto wiedzieć co nas otacza w świcie,który dla nas, w większości, nie jest widzialny...Jednak ostrzegam,jest to filmik dość drastyczny...więc proszę się zastanowić zanim go postanowicie obejeżeć....

Film ten pokazuje ,na początku ,ducha,prawdopodobnie jakiejś zagubionej duszy....gdyż wiele duchów zmarłych ludzi ,błąka się po ziemi,gdy z jakiegoś powodu nie mogą przejść na wieczny odpoczynek,np..za bardzo coś je trzyma na ziemi,np..za bardzo tęskniący za nimi człowiek, czy oni sami ,tak bardzo się przywiązali do uciech ziemskich-pieniadze,rozrywka itd...i trudno im to zostawić...Potem jest ukazany nawiedzony dom...i tak się zdarza...np.zmarły nie chce go opuścić gdyż w ten sposób,chce prosić o modlitwę,która potrzebna mu jest do pełnego zbawienia...nie zawsze objawia się ,w tak ,drastyczny sposób,jak na filmie,czasami ,są to tylko słyszalne kroki itp.. wystarczy się wtedy pomodlić w intencji zmarłego ,by został zbawiony. jednak ,jak to nie pomaga,ztrzeba wtedy zaprosić do domu księdza egzorcystę...koniecznie księdza ..!!!!!nie egzorcystę świeckiego,....bo moze narobić więcej szkód niż było dotąd....itd.....
>>>>
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced