Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
1
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
4 KROKI DO BOGA
7/18/2010 2:05:18 PM

1. Bóg Cię kocha!

Biblia mówi: „Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”

Problem w tym, że . . .

2. Każdy z nas zrobił, powiedział bądź pomyślał rzeczy, które są niewłaściwe. Nazywają się grzechami, a grzechy te oddalają nas od Boga.

Biblia mówi: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. Bóg jest doskonały i święty, a nasze grzechy oddalają nas od Niego na zawsze. Biblia mówi: „Zapłatą za grzech jest śmierć”.

Dobrą nowiną jest to, że około 2 000 lat temu,

3. Bóg zesłał syna Swojego jedynego Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy.

Jezus jest Synem Boga. Żył bez grzechu i umarł na krzyżu, aby zapłacić karę za nasze grzechy. „Bóg pokazuje swoją miłość względem nas, bo gdyśmy jeszcze byli grzesznikami, Chrystus umarł za nas”.

Jezus zmartwychwstał i teraz żyje w niebie z Bogiem Ojcem. Oferuje nam dar życia wiecznego -- życia na wieki z Nim w niebie, jeśli uznamy Go za Pana i Zbawiciela. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Bóg troszczy się i kocha Cię, chce byś był/była Jego dzieckiem. „A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Możesz poprosić Jezusa Chrystusa, aby wybaczył Ci Twoje grzechy i wkroczył w Twoje życie, jako Twój Pan i Zbawiciel.

4. Jeśli chcesz przyjąć Chrystusa Zbawiciela i odrzucić swoje grzechy, poproś Go, żeby był Twoim Zbawicielem i Panem, odmawiając modlitwę:

„Panie Jezu, wierzę, że jesteś Synem Boga. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Proszę, przebacz mi moje grzechy i obdaruj mnie życiem wiecznym. Zapraszam Cię do mojego życia i serca, bądź mym panem i Zbawicielem. Chcę Ci zawsze służyć”.

>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: 4 KROKI DO BOGA
7/18/2010 2:10:55 PM
A gdybyś miał jakieś pytania,polecam tę stronę-http://www.jezus2020.com/?gclid=CL79n7mf9aICFUch3wodQVWmig tu możesz wypełnić swoje dane-jeżeli nie chcesz podać pełnych danych,wpisz jakiekolwiek,ważne aby email się zgadzał-i zadać pytania,które Cię nurtują,w zwiazku z tym tematem...
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: 4 KROKI DO BOGA
7/18/2010 2:12:17 PM

Najbardziej wyjątkowa postać

Jezus Chrystus jest często porównywany do innych proroków i nauczycieli, ale to On jest najbardziej wyjątkową postacią wszechczasów. Wszystko, począwszy od Jego narodzin aż do tego, co wydarzyło się po Jego śmierci, było cudem i dlatego wynosi Go ponad wszystkich innych. Jezus został zrodzony z dziewicy -- co jest niemożliwe w naturalny sposób. Przed tym jak Maryja wyszła za mąż, anioł przepowiedział jej, że urodzi Syna Bożego. Kiedy zapytała go, jak to możliwe, odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie, a moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. Jak zostało obiecane, dziewica Maryja wydała na świat Jezusa Chrystusa, najbardziej wyjątkową postać, jaka kiedykolwiek żyła.

Cudowne życie

Zycie Jezusa bylo tak cudowne, jak Jego narodziny. Jako trzydziestolatek przybyl do miast Izraela i zaczal nauczac oraz uzdrawiac ludzi. Biblia podaje, ze róznil sie On od innych proroków, dlatego ze ludzie „Zdumiewali sie jego nauka; bowiem uczyl ich jak ten, który ma wladze, a nie jak uczeni w pismie ”. Podobnie nie bylo choroby, która oparlaby sie jego mocy. Jest napisane: „Przynosili do Niego wszystkich chorych i opetanych. A On ich uzdrawial”. Zagrozone jego slawa i autorytetem wladze polityczne oraz religijne postanowily pozbawic Go zycia.

Nagła śmierć

Jego śmierć została przepowiedziana ponad tysiąc lat wcześniej. Prorok Izajasz pisał o Jezusie, „ Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie”. Jezus został skazany za nasze grzechy, aby zostało nam wybaczone i abyśmy mogli mieć życie wieczne. Tak, jak zostało przepowiedziane, Jezus poniósł najbardziej brutalną śmieć, za to, że nazywał siebie Synem Bożym. Wisząc na krzyżu, z dłońmi i stopami przebitymi gwoździami, modlił się „Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Jezus miał moc, aby zejść z krzyża, wybrał jednak poświęcenie swojego życia za innych.

Ta obietnica dotyczy także Ciebie

Tak, jak obiecał, Bóg przywrócił życie swojemu Synowi -- wieczne życie -- trzeciego dnia po Jego pogrzebie. Widzieli go jego najbliżsi oraz 500 z jego uczniów, zanim wstąpił do nieba na oczach wszystkich. Po rezurekcji, jego uczeń Piotr ostrzegł tłumy, aby okazały skruchę za swoje grzechy i uwierzyły w Jezusa, by osiągnąć zbawienie „Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”. To obietnica dla Ciebie! Jest wiele religii i proroków, ale tylko Jezus Chrystus oferuje pełne przebaczenie grzechów i życie wieczne w Bogu. Już umarł za Twoje grzechy; teraz musisz tylko w Niego uwierzyć. „Bo jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz”. Jeśli wierzysz w Jezusa, możesz modlić się tymi słowami i otrzymać dar życia wiecznego.

Przyjmij Go teraz

„Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym i Zbawcą świata. Dziękuję za to, że przybyłeś na Ziemię i umarłeś, abym mógł osiągnąć życie wieczne. Proszę, przebacz mi moje grzechy. Zamierzam podążać za Tobą przez całe moje życie. Proszę, napełnij mnie Duchem Świętym i prowadź mnie. W imię Jezusa, Amen.”

>>>>
+0
1


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced