Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
Jak stać się OSOBĄ PRAWĄ
7/20/2010 12:23:36 PM
JAK STAĆ SIĘ OS.PRAWĄ...
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Jak stać się OSOBĄ PRAWĄ
7/20/2010 12:36:21 PM
CZYM JEST PRAWOŚĆ....?

Dobrocią swą chełpi się wielu,lecz męża pewnego któż znajdzie?
Sprawiedliwy w prawości swej żyje,szczęśliwe po nim są dzieci...Przyp. 20...6-7

Lepszy jest ubogi,który postępuje nienagannie,niż bogacz,który jest krętaczem i głupcem...Przyp.19,1


Dzisiejszy świat desperacko potrzebuje prawych o wysokich standardach moralnych mężczyzn i kobiet,ludzi,którzy chcą każdą cenę zapłacić za swoją prawość.We współczesnym świecie coraz trudniej katolickim biznesmenom i liderom uczciwie prowadzić swoje przedsiewzięcia,ale to daje nam jeszcze więcej argumentów do propagowania prawo prawości.
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Jak stać się OSOBĄ PRAWĄ
7/20/2010 1:03:30 PM
Obecnie każdy próbuje się przekonać jak dalece można ominąć lub nagiąć prawdę.Jednakże ,po środku tego wszystkiego,Bóg wzywa swoich ludzi do prawości.Chce byśmy nauczyli się Mu ufać w każdej chwili,a nietylko wtedy gdy nam jest wygodnie.Potrzebujemy silnych w duchu ludzi prowadzonych w mocy D.Św.,a nie własnymi pragnieniami.Potrzebujemy ludzi,którzy staną i będą mówili o Bogu,który ceni wartości prawdy i szanuje ich sumienie.Potrzebujemy osób głęboko oddanych sprawom Bożym,którzy będą współczesnymi wzorami prawości..
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Jak stać się OSOBĄ PRAWĄ
7/20/2010 1:21:09 PM
PRAWOŚĆ

Prawość jest stylem życia-jest życiem oddanym w prawdzie.Prawość dotyka i ma wpływ na to ,co robi i kim jest dana osoba....

Napominam was tedy ja,więzień w Panu,abyście postępowali ,jak przystoi na powołanie wasze Efez.4,1

Niech zycie wasze będzie godne ewangelii chrystusowej,abym czy przyjdę i ujrzę was,czy będę nieobecny,słyszał o was,że stoicie w jednym duchu,jednomyslnie walcząc społem za wiarę ewangelii Filip..1,27

Prawość ozn,charakter-miłość,przebaczenie,altruizm,dobra reputacja,ofiarność-zmieszane razem jak kolory tęczy.Życie prawych promieniuje.Charakter jest sumą podstawowych elementów osobowości,moralności i prawości.Charakterem jest fundamentem lub inaczej duchem danej osoby...

Szczęśliwy mąż co nie idzie za radą bezboznych ani nie stoi na drodze grzeszników,ani nie zasiada w gronie szyderców,lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozwarza dniem i nocą..Psalm 1,1-2

Prawość ozn..bycie autentycznym-prawdziwym wewnetrznie,szlachetnym i czystym jak złoto.Człowiek prawy ma jedno serce i jeden umysł...JEgo pragnieniem jest kochać,słuzyć Bogu i czynić to co jest słuszne.


>>>>
+0
RE: Jak stać się OSOBĄ PRAWĄ
7/20/2010 1:26:55 PM
PRAWOŚĆ
Hebrajskie słowa cédek oraz cedakáh, a także greckie dikaiosýne kryją w sobie myśl o moralnej nieskazitelności, rzetelności, prostolinijności. Wskazują przy tym na istnienie wzorca tego, co prawe i prostolinijne. Wyraz „prawość” często pojawia się w związku z sądzeniem lub sędzią, co nadaje mu nieco prawniczy charakter (dlatego wspomniane wyrazy hebr. i gr. bywają tłumaczone na „sprawiedliwość”) (Ps 35:24; 72:2; 96:13; Iz 11:4; Obj 19:11). W Prawie Mojżeszowym czterokrotnie użyto słowa cédek w odniesieniu do prowadzenia interesów: „Macie mieć dokładną [‛sprawiedliwą’, BT; ‛rzetelną’, Bw] wagę, dokładne odważniki, dokładną efę i dokładny hin” (Kpł 19:36).

znawca prawa
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced