Menuerror To forum nie jest aktywne i nie można w nim dodać nowych postów.
RE: Mieszko I
2010-09-12 21:38:05
Po koronacji Ottona I Mieszko konsekwentnie starał się utrzymywać dobre stosunki z najpotezniejszym władcą zachodniego chrześcijaństwa i wykorzystywać je do prowadzenia ekspansji na zachód i północ. Cesarz w tej sytuacji występował w roli arbitra równiez na obszarach słowiańskich. Mimo poźniejszych przejściowych konfliktów stosunki z Cesarstwem nie przeszkodziły w rozwoju terytorialnym państwa gnieźnieńskiego. Sądzić mozna, ze dotarcie do złotodajnej drogi bałtyckiej stanowiło bardzo atrakcyjny program działania młodego państwa gnieźnieńskiego. Jego realizacja dawała szansę wzbogacenia skarbu księcia i zasobności druzyny poprzez włączenie się do wielkiego handlu. Czy byłyby to łupy, ściągany trybut, czy udział w wymianie towarowej - lub jedno i drugie - trudno precyzyjnie stwierdzić. Sądzić jednak mozna, ze walka o Pomorze interesowała nie tylko wojów ziemi gnieźnieńskiej. Wydaje się, ze stanowiła poządany cel i dla druzynników ze stron odleglejszych, będąc pierwszą ogólnopaństwową akcją integrującą górne warstwy społeczne róznych plemion, podbitych przez Piastów. Akcją zakończoną pomyślnie, jako, ze chyba przed 990 rokiem Mieszko opanował długi odcinek wybrzeza - napewno od Wisły być moze, az po Odrę.
+0
RE: Mieszko I
2010-09-20 17:27:50
Niewykluczone, ze zdobycze pomorskie, przynajmniej w części stały się efektem odwrócenia spjuszy na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych X w. Do śmierci Dobrawy w 997 roku i Mieszko i Bolesław II czeski działali zgodnie, popierając po śmierci Ottona I, pretendenta bawarskiego Henryka Kłótnika. Jeszcze później, w 979 roki doszło do nieudanej wyprawy Ottona II na Słowian - zapewne do Polski, w wyniku której Mieszko ponownie przerzucił się do obozu cesarskiego. Pojął za zonę Odę, córkę margrabiego Dytryka, i - po róznych meandrach politycznych, związanych z niepokojami w Niemczech - w 986 roku doszło do trwalszego sojuszu polsko - niemieckiego, skierowanego przeciwko koalicji czesko- wieleckiej.
+0
Barbara K.

640
48202 Postów
48202
Zaproś mnie na listę znajomych
Top 25 aktywni
RE: Mieszko I
2010-09-20 17:53:33Jan Matejko - ZAPROWADZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Oto pierwszy historyczny władca Polski, kraju o wiekowej tradycji rodzimej kultury słowiańskiej Mieszko I. Jednocząc w swym ręku rozproszone dzielnice, znalazł się naraz wobec grożącego mu zewsząd niebezpieczeństwa. Z Zachodu szła bowiem fala nowej cywilizacji, wyrosłej na podłożu nowej wiary. Fala ta uderzyć ma na Polskę ciosem. miecza niemieckich rycerzy, kryjących pod płaszczem misji apostolskiej i cywilizacyjnej, chciwą zysku zaborczość. Mieszko występuje naprzeciw tej fali - władca mądry, organizator świetny, uprzedza uderzenie - łączy się przez małżeństwo z pobratymczym narodem i przyjmuje chrzest z ręki czeskich apostołów.

Obraz 1-szy - to chwila przyjęcia nowej wiary przez naród cały. Ochrzczony już Mieszko - stoi wsparty o krzyż trzymając nogę na obalonym bożku pogańskim. U stóp krzyża, rycerz z rodu Toporczyków ryje na tarczy znak krzyża. W otoczeniu rycerzy Bolesława czeskiego, ojca Dąbrówki, św. Wojciech apostoł chrzci rodzeństwo Mieszka - w obecności pierwszego poznańskiego biskupa. Asystują mu późniejsi apostołowie Polski i Prus - Benedyktyni z Radzynem, bratem św. Wojciecha na czele.

W tej chwili czytają z księgi wyznanie wiary. Za rodzeństwem Mieszka - drużyna księcia, panowie i lud - acz niechętnie poddają się woli swego władcy. Gdyż oto nastają nowe czasy. Na lewo w głębi dębowego gaju dopala się pogańska gontyna, a na pierwszym planie braciszek zakony wyoruje drewnianą sochą granicę pierwszego kościoła i opactwa, gdzie zakwitną nauki i sztuka pisania. Lecz stary dudziarz, na prawo, nie może się pogodzić z świętokradztwem - ręką przysłonił twarz. Zgodni są z nim w uczuciu - ten wojak porywający szczątek dawnego bóstwa, by z nim ujść gdzieś w głębokie lasy, albo ów kmieć chwytający się za głowę z frasunku. W głębi z prawej strony obrazu jezioro Lednica z wyspą Ostrowiem, na której wznosił się gród książęcy.
U Matejiki data powyższej sceny oznaczona - R. P. 965. Ol. drzewo 79 X 120 cm. Sygn. d. śr.: "J. M. rp. 1888”.
Źródło
+0
RE: Mieszko I
2010-09-20 18:03:20
Nie jest jasny przebieg wydarzeń, do których włączył się w 981 roku Włodzimierz Wielki. Zajął on część ziem Lędzian - Grody Czrewieńskie, pozostające zapewne w zalezności - moze dość luźnej - raczej od Czech niz od Polski. Większe skutki przyniosły wojny prowadzone w latach następnych. Juz w 990 roku Bolesław czeski występował z pretensją o jakieś utracone "królestwo" Mogła to być albo dawna ziemia Wiślan, albo Śląsk. Sądząc ze wzmianki w roczniku czeskim, mówiącej o tym, ze w 990 roku został utracony gród w Niemczy, mozna by wnioskować, ze w pierwszej kolejności udało się księciu polskiemu zająć późniejszą Małopolskę. Tak czy owak pod koniec swego panowania Mieszko skupił w swym ręku podstawowy zrąb ziemi tworzących historyczną Polskę. Wiemy o tym z najdawniejszego naszego dokumentu Dagome index, wystawionego w 991 roku przez księcia polskiego, w którym zapewne w trosce o wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa państwa. Mieszko,ukrywający się pod niejasnym określeniem Dagome, wraz ze swą drogą chrześcijańską zoną Odą i dwoma młodszymi synami oddaje "państwo gnieźnieńskie" pod opiekę papieza Jana XV.
+0
RE: Mieszko I
2010-09-21 14:55:43
W dokumencie, na którego temat istnieje bogata i kontrowersyjna literatura, opisane są granice poprzez wymienienie bądź wód dzielących wladctwo Mieszka od sąsiednich krajów, bądź nazw tych krajów. Państwo polańskie zatem, określone od swego naczelnego grodu jako "gnieźnieńskie" (Schinesghe), graniczyć miało z morzem (wybrzezem morskim), Prusami, Rusią, ziemią krakowską, Morawami (określonymi jako Alemure), ziemią Milczan i Odrą. Oznacza to, ze ksiąze władał ziemią Polan, przynajmniej częścią Pomorza, Mazowszem i Śląskiem.
+0


Moje linki

Szukaj ludzi

Wpisz imię by wyszukać.

Zaawansowane