Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Anna Wilk

20
2059 Posts
2059
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Wiedźmy i czarownice
11/6/2010 2:02:51 PM
Bezpośrednim impulsem, który spowodował wzrost zainteresowania czarostwem, było prawdopodobnie wydanie w 1921 roku książki autorstwa Margaret Murray "The Witch Cult in Western Europe" ("Kult czarownic w Europie Zachodniej"). Margaret Murray dowodziła w swej pracy, że średniowieczne czarownice były kapłankami starożytnego kultu płodności. Trzydzieści trzy lata później Gerald Gardner (1884-1964), emerytowany urzędnik celny, z zamiłowania okultysta i spirytysta, opublikował dzieło pod tytułem "Witchcraft today" ("Czarostwo dziś"), w którym oznajmił światu, że kult czarownic przetrwał do czasów współczesnych, sabaty mają miejsce nadal, a on sam został inicjowany w arkana kunsztu w roku 1934, w New Forest. Na dowód prawdziwości swoich słów, Gardner zaprezentował również tak zwaną "Księgę Cieni", rzekomo starożytną, w rzeczywistości będącą jednak kompilacją dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych tekstów. Szybko zasypany został listami od ludzi, którzy pragnęli zostać czarownikami i tym sposobem narodził się jeden z największych nurtów współczesnego poganizmu, zwany Wicca. Zwolennicy Gardnera oficjalnie mogli rozpocząć swoje praktyki dopiero w roku 1951, kiedy to uchylone zostało, ostatnie w Anglii, prawo zakazujące uprawiania magii.
Po śmierci Gardnera doszło do rozłamu pośród wyznawców kultu czarownic. Część z nich pozostała przy Wiccy Gardneriańskiej, zwanej również tradycyjną; zaś niejaki Alex Sanders, podobnież inicjowany przez swoją babkę w roku 1933, oraz jego żona Maxine utworzyli nową tradycję o nazwie Wicca Aleksandryjska. Sanders przybrał tytuł "Wielkiego Kapłana i Króla Czarownic" i stworzył własną wersję "Księgi Cieni". Z czasem wyodrębniono również inne tradycje: między innymi Wiccę Dianiczną; Wiccę Celtycką, założoną przez Gavina i Yvonne Frost, która odwołuje się głównie do praktyk przedchrześcijańskich Celtów; Wiccę Teutońską (lub Północną); czy też Wiccę indywidualną, stworzoną dla samodzielnie praktykujących Wiccan.

+0
Anna Wilk

20
2059 Posts
2059
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Wiedźmy i czarownice
11/6/2010 2:04:35 PM
"Wicca" (rodzaj męski) oraz "wicce" (rodzaj żeński) to słowa pochodzące z języka staroangielskiego, oznaczające "mądrą osobę" parającą się czarami. Angielskie słowa "witch" (czarownica) oraz "witchcraft" (czarostwo) wzięły swój początek właśnie od "wicca". Wiccanizm to ruch religijny, który dosyć trudno opisać, ze względu na mnogość i różnorodność jego tradycji, i kultywujących go organizacji. Wiccanie są obecnie aktywni we wszystkich krajach europejskich oraz w Kanadzie i w USA, gdzie jest ich najwięcej.

Wiccanie wierzą w istnienie dwóch form boskich – Bogini i Boga, symbolizujących dwoistą naturę wszechświata, istnienie przeciwstawnych, ale uzupełniających się pierwiastków – męskości i kobiecości. Bóg nazywany bywa również Rogatym Bogiem, natomiast Boginię przedstawia się najczęściej jako Dziewicę, Matkę i Staruchę. Jej symbolem w tych trzech aspektach jest Księżyc, w fazie wzrastającej, w pełni oraz w fazie malejącej.
Wicca uznaje, że wszystko jest względne, stanowi całość i podąża w stronę równowagi. Nie dzieli występujących zjawisk na dobre lub złe, z tego też powodu w ruchu Wicca nie występuje pojęcie grzechu ani kary za niego. Moralość wiccańska rządzi się dwiema zasadami, a mianowicie:
- Prawem Potrójnego Powrotu – Cokolwiek uczynisz, dobrego czy złego, powróci do ciebie po trzykroć.
- Wiccańską Radą – Czyń to, co chcesz, pod warunkiem, że twoje czyny nie skrzywdzą nikogo.

Wiccanie obchodzą tak zwane święta lunarne – Esbaty – oraz święta solarne – Sabaty. Esbaty to pełnie Książyca, kiedy Bogini osiąga szczyt mocy; jest ich trzynaście w roku. Natomiast sabaty to święta słoneczne i jest ich osiem. Dzielą się na sabaty większe (wyznaczone przez stare pogańskie święta):

- Imbolc - 1 lutego
- Beltaine - 30 kwietnia/1 maja
- Lammas (Lugnasadh) - 1 sierpnia
- Samhain - 31 października

oraz na sabaty mniejsze (Ekwinokcja i Solstycja), czyli równonoce i przesilenia:
- Ostara - 21 marca
- Litha - 21 czerwca
- Mabon - 21 września
- Yule - 21 grudnia

Symbolem Wicca jest pentagram, którego cztery ramiona odnoszą się do czterech żywiołów (powietrza, ziemi, wody i ognia), piąte zaś do elementu ducha (akasha).

źródło

+0
Anna Wilk

20
2059 Posts
2059
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Wiedźmy i czarownice
11/6/2010 2:22:27 PM
+0
Anna Wilk

20
2059 Posts
2059
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Wiedźmy i czarownice
11/6/2010 2:25:45 PM
+0
Anna Wilk

20
2059 Posts
2059
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Wiedźmy i czarownice
11/6/2010 2:34:16 PM

Historia Wiedźmiarstwa

Historia Wiedźmiarstwa - część pierwsza

Autor: dane pobrane z P-80 Systems 304-744-2253
tłumaczenie: Portal Mrooczlandia

Gdy próbowałem zebrać tą publikację w całości, miałem nadzieję że zaskutkuje to zrozumieniem tego jak Wiedźmiarstwo, tak jak każda inna religia, uległo zmianom wraz z przemijającymi wiekami. Jest to moje osobiste odczucie, niemniej, owa religia Wiedźmiarstwa uległa o wiele mniejszym zmianom niż jakakolwiek inna religia w znanej historii.

Zaczyna się to jak w piosence śpiewanej przez Neil Diamond:
" Nie mogę określić, gdzie to zaczęło..."

Wiedźmiarstwo, czarostwo, magia - jakąkolwiek z tych rzeczy możemy odkryć tylko tego korzenie kiedy cofniemy się do czasów Mezopotamii. Z ich bóstwami dla wszelakiego rodzaju wydarzeń, takimi jak Utug - Mieszkaniec Podróży, czekający aby porwać cię jeśli tylko zawędrujesz zbyt daleko i Telal - Byk Demon, Alal - niszczyciel, Namtar - Zaraza, Idpa - gorączka oraz Maskim - nastawiacz węży; czasy zabobonów będą bardzo dobrze dopełnione.

Wierzono że faraonowie, królowie, itd, wszyscy oni byli przepojeni pewną mocą bogów, a nawet najmniejszy ich ruch mógł przyczynić się do spowodowania jakiegoś wydarzenia jako reakcji. Wierzono że obrazek lub posąg także posiadał ducha owej osoby. Jest to jeden z powodów dla których byli oni przenoszeni z miejsca do miejsca, a także tłumaczy dlaczego można zobaczyć tak wiele obrazków i posążków owych osób z swymi rękami wyprostowanymi po swych bokach.

W Biblii, możemy odnaleść odniesienie do "Wieży Babel" lub Zigguratu w Rodzaju 11. "Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear (Babilon) i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: "Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: "Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi". A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: "Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego !" Można by rzec że wieża nie została nigdy ukończona.

W innym odniesieniu, odkrywamy że "Wieża" była w rzeczywistości ukończona i była to wieża przedstawiająca "stopnie" pomiędzy ziemią a niebem (nie zaś wieżą sięgającą do niebios jak to ukazywano w dosłownym znaczeniu). Z tego źródła odniesienia, była to wieża budowana w wielu krokach. Była to hierarchia na której opierało się niebo i piekło. Był to tak naprawdę miniaturowy świat przedstawiający Górę Ziemi.

Każdy stopień był poświęcony jakiejś planecie, z swymi kątami symbolizującymi cztery strony świata. Wskazywały one na Akkad, Saburtu, Elam i zachodnie krainy. Siedem stopni wieży było namalowanym w różnych kolorach które odpowiadały planetom. "Wielkie Nieszczęście" Saturn, był czarny. Następnie był biały, kolor Jowisza. Trzeci, ceglasto-czerwony, kolor Merkurego, za którym następował niebieski, Wenus; żółty, Mars, szary lub srebrny Księżyca. Owe kolory zapowiadały dobro lub zło, niczym ich planety.

Od zarania czasu, numery określały porządek świata. Pewna legenda przedstawia Pitagorasa podróżującego do Babilonu gdzie poznał on sekrety liczb, ich magiczne znaczenie oraz moc. Siedem kroków często pojawia się w magicznej filozofii. Siedmioma krokami są: kamienie, ogień, rośliny, zwierzęta, człowiek, gwieździste niebo i aniołowie. Rozpoczynając od badania kamieni, wykształcony człowiek osiągnie coraz to wyższy stopień wiedzy, aż do chwili kiedy on stanie się zdolny do zrozumienia spraw i rzeczy wzniosłych i wiecznych. Poprzez podążanie owymi krokami, człowiek może zdobyć wiedzę Boga, którego nazwa jest na ósmym stopniu, progu niebiańskiego mieszkania Bogów.

Plac był również "mistycznym" symbolem w owych czasach i mimo że był podzielony na siedem części, to także był otaczany szacunkiem. To odpowiada starej tradycji czworakiego świata postrzeganego z siedmioma niebami w późniejszych czasach.

Uważa się iż właśnie tutaj nastąpił początek numerologii, lecz ponieważ jest ona tutaj rozwinięta do miejsca w którym brała ona pod uwagę czworakiego rodzaju świat, musiałaby więc zostać rozwinięta wcześniej.

Z Mezopotamii przenieśmy się do Persji.

źródło

+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced