Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Dzoana K

398
15252 Posts
15252
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
Wampiry
3/16/2011 11:36:23 PM
Wampir - fantastyczna istota, najczęściej żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci i charakterystycznych wydłużonych kłach.

Zależnie od źródła, wampirom przypisywane są liczne zdolności paranormalne, m.in. re
generacja, czytanie w myślach, przewidywanie przyszłości, lewitacja czy telekineza. Według niektórych źródeł: nie mogą się ukazywać ludziom; są nieludzko szybkie, silne i mają wiecznie zimne, blade i twarde ciało, mają idealne rysy, są nieziemsko piękne; unikają słońca, gdyż pod wpływem promieni słonecznych giną w wyniku spalenia.


:)
+0
Dzoana K

398
15252 Posts
15252
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Wampiry
3/16/2011 11:37:24 PM

Wampir zwany też upiorem to fikcyjna istota o trudnej do wyjaśnienia genezie, „żywy trup” (nie ma jednak kości, lecz chrząstki) żywiący się wg legend ludzkim ciałem i krwią. Może wchodzić w stosunki z żywymi, choć nie odczuwa przyjemności seksualnej. W miarę upływu czasu wampir w coraz większym stopniu upodabnia się do człowieka (zrastają mu się chrząstki).

:)
+0
Dzoana K

398
15252 Posts
15252
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Wampiry
3/16/2011 11:51:31 PM
Korzenie ludowe
Według słowiańskich wierzeń, wampir powstawał z niepogrzebanych (niespalonych) zwłok, stąd jego silne związki z własną rodziną – jej dręczenie, jeśli nie dopełniła obowiązku wobec zmarłego, oraz stosunki mężczyzn-wampirów (zmarłych daleko od domu, zaginionych i powracających) z własnymi żonami. Jego dzieci mają dar rozpoznawania wampirów i ich niszczenia. Wiara w wampiry musiała nasilić się po przyjęciu chrześcijaństwa i zarzuceniu ciałopalenia. Znaczne jej upowszechnienie oraz znajomość sposobów ich zwalczania sugeruje, że słowiański wampir musiał mieć swój odpowiednik w innych kulturach. Niewykluczone, iż jedną z dróg rozprzestrzenienia się „wampiryzmu” były opowieści słowiańskich mamek, opiekujących się, we wczesnym średniowieczu, zachodnioeuropejską dziatwą (eksport ludzkiego towaru na Zachód był wówczas na Słowiańszczyźnie najbardziej docho
dowym interesem, stąd zaskakujący w średniowiecznej Anglii).


:)
+0
Dzoana K

398
15252 Posts
15252
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Wapiry
3/16/2011 11:52:39 PM

:)
+0
Dzoana K

398
15252 Posts
15252
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Wapiry
3/16/2011 11:53:47 PM
Wygląd: sięga od potwornego (Nosferatu, Dracula), poprzez przeciętny (Blade), po olśniewająco piękny (Kroniki wampirze, BloodRayne).Zdolności: występują od zupełnie łamiących prawa fizyki (Dracula), poprzez graniczące z niemożliwymi (Kroniki wampirze), po nadludzkie, lecz wytłumaczalne fizycznie (Blade). Zaliczać się do nich mogą: lewitacja lub latanie, teleportacja lub bardzo szybkie przemieszczanie się, telekineza, hipnoza, polimorfizm, niewidzialność itp. Niektóre ze zdolności uaktywniają się pod działaniem światła księżyca, będącego w pełni.


:)
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced