Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Tessa K.

24
1353 Posts
1353
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Być Kobietą - To Be A Woman
4/6/2011 9:36:40 PM
Here is a place to give honour to all women.
I invite you to share your stories of special women in your lives, mothers, grandmothers, sisters, aunts, cousins, friends, teachers, daughters - any woman who influenced, who made a difference in your lives, even for a moment.
Here is a special place to rejoice, to love, to be compassionate.
I invite all! I am looking forward to hear your stories.

With gratitude, I thank you in advance.

Tessa :o)

Tutaj jest miejsce oddać chwałę dla wszystkich kobiet.
Zapraszam
podzielić się opowieścią specjalnych w waszym życiu kobiet, matki, babcie, siostry, ciotki, kuzynki, przyjaciółki, nauczycieli, córki, -wszelkie kobiety, które zrobiły różnicę, które miały wpływ w waszym życiu,
nawet na chwilę.
Tutaj jest szczególne miejsce
do radości, do miłości, do współczucia.
Zapraszam wszystkich!
Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć Wasze opowieści
Z wdzięcznością, z góry dziękuję.

Tessa :o)

+0
Tessa K.

24
1353 Posts
1353
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Być Kobietą - To Be A Woman
4/6/2011 9:39:41 PM

We are incredible women!!

To Be A Woman...

This presentation by jromero2606, on youtube is a wonderful

"recognition of women of all ages and nationalities, and especially those who, against all odds, persevere in loving, dreaming, and battling for a better world. The music is by Vengelis, a Greek composer, and is entitled, 'Glorianna - Hymn To Women' "

Jesteśmy niesamowite kobiety!!


"Być kobietą...

Ta prezentacja przez jromero2606, na youtube jest wspaniałe uznanie kobiet w każdym wieku i narodowości, a zwłaszcza, który na przekór wszystkiemu, wytrwały w miłości, marzyły, i walczyły o lepszy świat.
Temat muzyczny jest przez Vengelis, Grecki kompozytor,
tytuł
'Glorianna - Hymn dla Kobiet' "

+0
Tessa K.

24
1353 Posts
1353
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Być Kobietą - To Be A Woman
4/6/2011 9:42:02 PM

I am delighted to see a renewed interest in the topic: To Be A Woman.

I would like to present once more, the opening of the forum, simply to refresh the spirit of the topic.

At this time, I would like to honour a special woman in our midst: Barbara Kielak.

She is a new author of poetry, recently published ‘Enchantment’, by AgorD. I have not had the pleasure to read it yet, but I am certain it is as great as the poems I sampled here on Link Polonia.

To me, Basia speaks from her heart. Anyone can relate to her poems, and perhaps shed a tear or two, be uplifted, encouraged, and understand the world just a little differently.

We are fortunate that she is one of us, not pretentious, nor pompous, nor arrogant, but simply a beautiful woman who is ready and willing to participate in ‘our world’.

Here, I uplift her as a woman, who understands the struggles of many; as a mother who raised five wonderful children; a caregiver whose tender approach soothes the aches and pains of the needy; as a moderator of this internet community who works diligently to uphold the standards and quality, and makes it humourous and colourful; and a friend who warms my heart and flavours my world with Polish culture.

Congratulations on your book, and I wish you great success with many more!

+0
Tessa K.

24
1353 Posts
1353
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Być Kobietą - To Be A Woman
4/6/2011 9:51:57 PM

Jestem bardzo zadowolona z ponownego zainteresowania tematem: Być Kobietą.

Chciałabym, aby było więcej, otwarcia na forum, po prostu oby odświeżyć ducha forum.

W tej chwili chciałabym uczcić specjalną kobietę wśród nas: Barbarę Kielak.

Jest nową autorką poezji, Tomiku opublikowanego niedawno 'Zauroczenia', przez AgorD. Nie miałam przyjemność przeczytać go jeszcze, ale jestem pewna, że jest wielki a próbkę wierszy mieliśmy tutaj na link polonii, można więc było się rozsmakować!

Dla mnie, Basia mówi sercem. Każdy może odnosić się do jej wiersze, każdy może znaleźć „kawałek siebie”. Można uronić łzę, poczuć wzruszenie! Dla mnie te wiersze są zachęcające i dzięki nim mogę zrozumieć świat trochę inaczej.

Mamy szczęście, że jest jedną z nas. Stanowczo można stwierdzić, że nie pretensjonalna, ani pompatyczna! Nie jest arogancka, jest po prostu piękną kobietą, która jest gotowa i chętna do udziału w "naszym świecie".

Tutaj muszę dodać, jednocześnie gloryfikować Ją jako kobietę. Podnieść i ukazać Jej wartość, gdyż jest Osobą która rozumie wiele problemów kobiet na całym świecie; jako matka, wychowała pięcioro wspaniałych dzieci, oraz opiekunka, która swym podejściem i zaangażowaniem łagodzi bóle potrzebujących; jako moderatorka społeczności internetowej, która pracuje pilnie przestrzegając norm i jakości ! Wszystko to sprawia, że jest Kobietą mądrą i doświadczoną , ale również zabawną i kolorową. Dla mnie i pewnie dla wielu z Was jest przyjaciółką, która ogrzewa moje serce i mój świat! Z Nią rozsmakowuję się w kulturze i języku polskim.

Ja i moja rodzina gratulujemy książki, i życzymy wielu sukcesów, jak i czekamy na wiele więcej, czyli na kolejne tomiki Twojej poezji! Gratuluję Basiu i jestem dumna, że Cię znam.

Przetłumaczenie przez Adę O., która od serca przyłącza się do gratulacji!

Proszę odnieść się do http://www.linkpolonia.com/forums/post/46210/Podzielsieswoimszczesciem/103.aspx
o więcej informacji na temat i pooglądać zdjęcia z pierwszego podpisania Basi książki.

+0
RE: Być Kobietą - To Be A Woman
4/6/2011 10:55:13 PM
Witaj TESSA!!
Bardzo dziękuję za zaproszenie do tak szacownego grona:) Dzisiaj tylko jeszcze raz podziękuje a następnym razem napiszę coś więcej w przedmiotowym temacie.
Serdecznie pozdrawiam!!!
Barbara

Barbara
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced