Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
Anioły
2/26/2012 10:07:53 PM

Anioły - opiekunowie i posłańcy


fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Anioły są czystą energią, ale na użytek ludzi – aby wyjść naprzeciw ich wyobrażeniom – przybierają postać istot cielesnych. Najczęściej wysokich, smukłych postaci ze skrzydłami.

Zanim Bóg ukształtował świat i ludzi, do bytu powołał anioły. Stworzył je z czystego światła i czystego ducha, nie posługując się żadną materią. Najwięcej dowiadujemy się o nich z Apokalipsy św. Jana, listów św. Pawła, abisyńskiej wersji apokryfu „Księga Henocha” i tekstów św. Tomasza z Akwinu. Ogromną wiedzę o świecie aniołów i obowiązującej w nim hierarchii przekazuje nam Święta Kabała – mistyczna wiedza żydowska. Jeden z XIV-wiecznych kabalistów wyliczył, iż zastępy niebiańskie liczą 301 655 722 aniołów. Inni badacze, na przykład Albert Wielki, XIII-wieczny niemiecki teolog i filozof, głosił, iż: „Każdy chór niebiański liczy 6666 legionów, a każdy legion 6666 aniołów”. Według Kabały anioły dzielą się na 9 formacji, tzw. chórów. To: Serafiny, Cherubiny, Trony, Dominacje, Moce, Cnoty, Księstwa, Archanioły, Anioły. Zadaniem aniołów jest przede wszystkim sławienie boskiej chwały, ale również… opieka nad wszystkim, co istnieje i co dzieje się na Ziemi. A także – i to dla nas chyba najważniejsze – pośredniczenie między Bogiem a człowiekiem. Nie mogą jednak spełniać naszych próśb osobiście. Zanoszą je więc przed oblicze Boga i w naszym imieniu proszą go o łaski. Do aniołów należy zatem zwracać się nie o „załatwienie” sprawy, ale o wstawiennictwo u Pana Boga, o zaniesienie naszej prośby przed Jego oblicze. Ostatecznie przecież – to od Boga, a nie od anioła zależy, czy prośba człowieka zostanie spełniona.

źródło

+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/26/2012 10:09:17 PMWedług Kabały, istnieje siedemdziesięciu dwóch nadrzędnych aniołów stróżów (poza nimi, każdy człowiek ma jeszcze osobistego opiekuna). Każdy z nich ma pod swoją szczególną pieczą 5 dni w roku i wyposaża ludzi, którzy się w tych dniach urodzili określonymi cechami, talentami, oraz życiową misją. Poza tym, każdy z tych aniołów dysponuje też określonymi „kompetencjami”, w zakresie których – już niezależnie od naszej daty urodzenia – możemy się do niego zwracać z prośbami o wstawiennictwo i pomoc. Najlepiej to jednak robić właśnie w czasie tych 5 dni w roku, którymi opiekuje się wybrany przez nas anioł. Poniżej przedstawiamy po jednym aniele stróżu z każdego miesiąca.

ANIOŁ UMABEL (21–25 stycznia)

Jest aniołem przyjaźni. Pomaga pozyskać przyjaciół, pociesza w cierpieniach emocjonalnych, ułatwia znalezienie partnera, uwalnia od poczucia osamotnienia. Obdarza romantyzmem, głębią uczuć i wrażliwością.

ANIOŁ HABUHIAH (25–28 luty)

Jest aniołem ozdrowienia. Gwarantuje dobre zdrowie i płodność kobiet, leczy ludzi, zwierzęta i rośliny. Darzy siłą, odwagą, rozwija zdolność przewidywania zdarzeń.

ANIOŁ JELIEL (26–30 marca)

Jest aniołem miłości-mądrości. Pomaga odzyskiwać pokój oraz harmonię w małżeństwie, daje radość życia i ukojenia w żalu i smutku. Obdarza szacunkiem, wierną i szczęśliwą miłością, uczy, jak odzyskiwać spokój przez medytację i modlitwę. Daje zwycięstwo niesprawiedliwie atakowanym.

ANIOŁ CAHETEL (26–30 kwietnia)

Jest aniołem błogosławieństwa Bożego. Pomaga zakończyć szczęśliwie wszelkie przedsięwzięcia. Oddala złe moce i klątwy. Darzy opiekuńczością, pracowitością, intuicją, pokorą, szczodrością, czułością. Wspiera w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym.

ANIOŁ HAZIEL (1–5 maja)

Jest aniołem Miłości Bożej – działa natychmiast. Zapewnia życie w miłości i stałą protekcję. Daje całkowite wybaczenie popełnionych błędów. Wspiera w walce z nerwowością i problemami seksualnymi. Darzy uczciwością, szczerością, spokojem, odpowiedzialnością.

ANIOŁ CALIEL (16–21 czerwca)

Jest aniołem sprawiedliwości. Wspiera w walce z pesymizmem, niewiarą, wrogością. Otacza opieką ofi ary niesprawiedliwości. Przynosi natychmiastową pomoc w przeciwnościach losu. Darzy umiłowaniem prawdy, odwagą, uczciwością, wrażliwością, biegłością w sztuce słowa.

ANIOŁ NITH-HAIAH (23–27 lipca)

Jest aniołem – mistrzem wewnętrznym. Pomaga w wyborze właściwych wartości życiowych, zapewnia szczęśliwą egzystencję. Rozwija dobroczynność, bezinteresowną miłość, pewność siebie. Zapewnia uwolnienie od zła, destrukcji, magii, negatywnych myśli.

ANIOŁ JERATHEL (2–6 sierpnia)

Jest aniołem światła, radości i wolności. Przynosi bogactwo materialne i duchowe Zapewnia sukces, powodzenie i szczęście. Pomaga uczyć się przez całe życie i osiągać najwyższe cele. Jego podopiecznych czeka wielka misja propagowania wolności i pokoju.

ANIOŁ MENADEL (18–23 września)

Jest aniołem pracy. Wspiera w sprawach materialnych i duchowych, pomaga w znalezieniu i zachowaniu zatrudnienia. Przynosi zaangażowanie społeczne i wzmacnia w nas misję pomocy osobom cierpiącym.

ANIOŁ VEULIAH (23–28 października)

Jest aniołem sukcesu i bogactwa. Rozwija dobroć, wytrwałość, entuzjazm. Prosi, abyśmy dawali z siebie jak najwięcej. Udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów materialnych.

ANIOŁ SEALIAH (3–7 listopada)

Jest aniołem odnalezienia woli. Zajmuje się urodzajem, hodowlą bydła i płodami rolnymi, zdrowiem i uzdrawianiem. Podopiecznych obdarza witalnością, skromnością, mądrością, skutecznością, umiłowaniem wiedzy. Wzmacnia żywotność. Daje siłę ubogim i uciśnionym.

ANIOŁ POYEL (27–31 grudnia)

Jest aniołem wielkiej mocy i obfitości wszystkiego. Obdarza mądrością, szlachetnością, pokorą, rozwija miłość matczyną, spełnia wszystkie prośby, pod warunkiem, że są one zgodne z ideą dobra.

Jak prosić anioła o pomoc? Chcąc nawiązać kontakt z którymś z nich, najlepiej powtórzyć trzykrotnie: „Ja (tu wypowiedz swoje imię), wzywam cię (wymień imię anioła) na pomoc”. Najlepiej robić to w domu, w ciszy i skupieniu. Zapalić białą świecę i kadzidełko, włączyć muzykę medytacyjną, przyozdobić pokój kwiatami, aby anioł czuł się jak najmilszy gość. Jak z nim rozmawiać? Normalnie, jak z przyjaciółką lub przyjacielem. Śmiało prosić o to, czego się pragnie. Na koniec można zaśpiewać lub odmówić „Hymn aniołów albo „Ojcze nasz”.

+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/26/2012 10:12:08 PM
+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/28/2012 8:56:07 PM

Hierarchie Aniołów

Podstawowa hierarchia Aniołów jest bogato opisana w średniowiecznych tekstach. Lista imion anielskich podawanych w ezoterycznych, magicznych i gnostyckich materiałach jest praktycznie nieskończona. Podobnie jak ilość Aniołów. Niektóre podziały i przyporządkowania mogą być interesujące i praktyczne do wykorzystania. Anioły zawsze odpowiadają na nasze modlitwy, ale my czasem musimy wiedzieć, jak je zawołać. Co prawda spotkałam się już z metodą: "Aniele, którykolwiek, który masz właśnie czas i jesteś w pobliżu...", jednak nie każdemu może to odpowiadać. Zatem warto poznać podstawowe najważniejsze podziały oraz imiona.

źródło

+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/28/2012 8:57:55 PM

Dziewięć anielskich chórów

SerafinyAnioły miłości, światła i ognia, Symbolicznie dotyczą wysublimowanego poziomu duchowego. Odpowiada im planeta NEPTUN. Przewodzi im Archanioł Metatron.

Cherubiny strażnicy gwiazd stałych, niebiańscy kronikarze, dawcy wiedzy. Symbolicznie dotyczą poziomu przeznaczenia. Odpowiada im planeta URAN. Przewodzi im Archanioł Raziel.

Tronyprzynoszą sprawiedliwość Boga. Symbolicznie dotyczą poziomu trudnych doświadczeń i wyzwań oraz niebezpieczeństw (zwane są także Rydwanami lub Kołami) Odpowiada im planeta SATURN. Przewodzi im Archanioł Zafkiel.

Panowania (Dominacje) regulują anielskie obowiązki, przez nie manifestuje się Majestat Boga. Symbolicznie dotyczą poziomu szczęścia, możliwości, radości i komunikacji. Odpowiada im planeta JOWISZ. Przewodzi im Archanioł Zadkiel.

Cnotyczynią cuda na ziemi, obdarzają wdziękiem i męstwem. Symbolicznie dotyczą poziomu emocji. Odpowiada im planeta WENUS. Przewodzi im Archanioł Rafał.

Moce (Władze)powstrzymują wysiłki demonów, które chcą zniszczyć świat. Symbolicznie dotyczą poziomu walki i energii psychofizycznej. Odpowiada im planeta MARS. Przewodzi im Archanioł Kamael.

Zwierzchnictwa (Książęta) ochraniają religię. Symbolicznie dotyczą poziomu indywidualnej osobowości i osobistej drogi życia. Odpowiada im SŁOŃCE. Przewodzi im Archanioł Haniel.

Archanioły opiekunowie ludzi i wszystkich rzeczy materialnych. Symbolicznie dotyczą poziomu mentalnego. Odpowiada im planeta MERKURY. Przewodzi im Archanioł Michał.

Aniołyopiekunowie ludzi i wszystkich rzeczy materialnych. Symbolicznie dotyczą poziomu codziennego życia. Odpowiada im KSIĘŻYC. Przewodzi im Archanioł Gabriel.

źródło

+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced