Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/28/2012 9:00:55 PM

Anioły Kabały

Kabałę możemy podzielić na 10 sefirotów - sfer, w których objawia się światło Stwórcy. Są to kanały boskiej energii, które kształtują cały wszechświat i panują w nim. W każdym odnajdziemy niebiańskiego strażnika. W poniższej tabelce znajdziemy kolejne sefiroty z panującym w każdej Aniołem. Rangi Aniołów zaczerpnięte są z Kabały. My często spotykamy te imiona w postaci Archaniołów.

Królestwo Strażnik siła panująca
1. Kether Haiot Metatron siła twórcza
2. Hokmah Ophanim Rasiel wszechwiedza
3. Binah Aralim Tsafkiel rozum
4. Hesed Haschmalim Tsadkiel współczucie
5. Geburah Seraphim Kamael siła woli
6. Tipharet Malachim Mikael świadomość boska
7. Netzach Elohim Haniel siła pierwotna, miłość
8. Hod Bne Elohim Rafal informacja uniwersalna
9. Jesod Cherubim Gabriel silne uczucia
10. Malkuth Ischim Sandalfon siły ziemi
+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/28/2012 9:02:12 PM

72 Anioły Kabały

Imiona te pochodzą z wersetów biblijnych. Powstały przez złożenie w całość liter alfabetu hebrajskiego w określonym porządku. Każde z nich oznacza obszerną ideę, koncepcję i działająca siłę wielkiego boskiego Imienia. Są to 72 imiona przywódców Jakuba, pod którymi występowały Anioły Boga. W rożnych źródłach możemy spotkać różną pisownię, w zależności od języka przekazu. Na tym zestawie są oparte także Anioły Sfery Merkurego - widać wyraźne podobieństwo imion. Jednakże są one łatwiejsze w wymowie i zapamiętaniu, niejako dostosowane do zachodnich języków, np. włoskiego, angielskiego i niemieckiego.

(Zobacz: Anioł Regent)

1. Vahaviah

25. Nithahiah

49. Vehooel

2. Jelajel 26. Haajoh 50. Denejel
3. Saitel 27. Jirthiel 51. Hechashjah
4. Olmiah 28. Sahjoh 52. Aamamiah
5. Mahashiah 29. Rejajel 53. Nanael
6. Lelahel 30. Evamel 54. Nithael
7. Akaiah 31. Lekabel 55. Mibahaiah
8. Kehethel 32. Veshiriah 56. Poojael
9. Hazajel 33. Jechavah 57. Nemamiah
10. Aldaiah 34. Lehachiah 58. Jejeelel
11. Laviah 35. Keveqiah 59. Herochiel
12. Hihaajah 36. Mendial 60. Mitzrael
13. Jezahel 37. Aniel 61. Vemibael
14. Mebahel 38. Chaamiah 62. Jahoel
15. Harajel 39. Rehaaiel 63. Aaneval
16. Hoqmiah 40. Jejeziel 64. Machajel
17. Laviah 41. Hehihel 65. Damabajah
18. Kelial 42. Michał 66. Menqel
19. Livojah 43. Vavaliah 67. Aajoel
20. Phehiljah 44. Jelahiah 68. Rahael
21. Nelokiel 45. Saliah 69. Jabomajah
22. Jejajiel 46. Aariel 70. Hahajel
23. Melohel 47. Asslajoh 71. Mevamajah
24. Chahaviah 48. Mihal 72. Chaboojah

źródło

+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/28/2012 9:04:22 PM
+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/28/2012 9:05:31 PM
+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/29/2012 9:09:42 PM

Archanioły

Ile źródeł, tyle różnych wersji oraz proponowanych liczb Archaniołów. To dobrze, ponieważ Archanioły - tak jak Anioły - w ogóle nie powinny być liczone. Jest ich na pewno nieskończona ilość. Najczęściej mówi się o siedmiu Archaniołach. W różnych kulturach maja różne imiona, ale możemy też zauważyć podobieństwa. Poniżej najczęściej spotykane imiona Archaniołów. Niewykluczone, ze niektóre uosabiają tą samą anielską siłę...

Gabriel

Rafał

Haniel

Arael

Remiel

Michał

Uriel

Chamuel

Kamael

Raziel

Tsadkiel (Zadkiel)

Orfiel

Jofiel

Tsafkiel (Zafkiel)

Zachariel

Metatron

(Zobacz też: Archanioły)

źródło

+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced