Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/29/2012 9:10:56 PM

12 Aniołów miesięcy

Każdy z dwunastu miesięcy ma swojego Anioła Opiekuna. Jeśli czujemy się mocno związani z jakimś czasem w roku, szczególnie ze względu na datę urodzenia, to możemy tu odnaleźć Anioła dla siebie. Ci sami Aniołowie patronują tez znakom zodiaku rozpoczynającym się w danym miesiącu.

Styczeń

Cambriel
Luty Ammixiel
Marzec Malchidael
Kwiecień Asmodel
Maj Ambriel
Czerwiec Muriel
Lipiec Verchiel
Sierpień Hamaliel
Wrzesień Zuriel
Październik Barchiel
Listopad Advachiel
Grudzień Hanael
źródło
+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/29/2012 9:12:33 PM

360 Aniołów sfery ziemskiego pasa

Każdy stopień na okręgu ziemskim ma swojego anielskiego zwierzchnika. Każdy z tych Aniołów ukierunkowuje, strzeże i formułuje czas i właściwość czasu. Ziemski pas odpowiada astrologicznemu zodiakowi. Te informacje są niesłychana gratką dla osób, które zajmując się astrologia, znają położenie swoich planet w stopniach znaków zodiaku.

od 1 - 30 stopnia Barana

1 - Morech 7 - Opollogon 13 - Opilon 19 - Hyris 25 - Yromus
2 - Malacha 8 - Ramara 14 - Jrachor 20 - Hahadu 26 - Hadcu
3 - Ecdulon 9 - Anamil 15 - Golog 21 - Oromonas 27 - Balachman
4 - Lurchi 10 - Taboru 16 - Argilo 22 - Bekaro 28 - Jugula
5 - Aspadit 11 - Igigi 17 - Barnel 23 - Belfares 29 - Secabmi
6 - Nascela 12 - Bialode 18 - Sernpolo 24 - Nadele 30 - Calacha

od 1 - 30 stopnia Byka

1 - Serap 7 - Carubot 13 - Paguldez 19 - Chadail 25 - Baalto
2 - Molabeda 8 - Jajaregi 14 - Pafessa 20 - Charagi 26 - Amalomi
3 - Manmes 9 - Orienell 15 - Jromoni 21 - Hagos 27 - Gagison
4 - Faluna 10 - Concario 16 - Tardoe 22 - Hyla 28 - Carahami
5 - Nasi 11 - Dosom 17 - Umbarim 23 - Camarion 29 - Calamos
6 - Conioli 12 - Galago 18 - Magelucha 24 - Camalo 30 - Sapasani

od 1 - 30 stopnia Bliźniąt

1 - Proxones 7 - Morilon 13 - Paschy 19 - Debam 25 - Jamaih
2 - Yparcha 8 - Golema 14 - Amami 20 - Kolani 26 - Bilifo
3 - Obedomah 9 - Timira 15 - Pigios 21 - Mimosah 27 - Mafalah
4 - Padidi 10 - Golemi 16 - Cepacha 22 - Eneki 28 - Kaflesi
5 - Peralit 11 - Darachin 17 - Urgivoh 23 - Corilon 29 - Sibolas
6 - Isnirki 12 - Bagoloni 18 - Amagestol 24 - Ygarimi 30 - Seneol

od 1 - 30 stopnia Raka

1 - Nablum 7 - Emfalion 13 - Oramos 19 - Nimalon 25 - Ysquiron
2 - Nudatoni 8 - Pliroki 14 - Tarato 20 - Camalo 26 - Sikesti
3 - Jachil 9 - Losimon 15 - Horomor 21 - Nimtrix 27 - Abagrion
4 - Helali 10 - Kiliki 16 - Tmako 22 - Kalote 28 - Kibigili
5 - Arakuson 11 - Dirilisin 17 - Aragor 23 - Zagol 29 - Forfasan
6 - Maggio 12 - Akahimo 18 - Granona 24 - Mennolika 30 - Charonthona

od 1 - 30 stopnia Lwa

1 - Kosem 7 - Kagaros 13 - Horog 19 - Paschan 25 - Jgakys
2 - Methaera 8 - Romasara 14 - Texai 20 - Corocona 26 - Pagalusta
3 - Jvar 9 - Anemalon 15 - Herich 21 - Rimog 27 - Ichdison
4 - Mahra 10 - Tabbata 16 - Ychniag 22 - Abbetira 28 - Takarosa
5 - Paruch 11 - Ahahbon 17 - Odac 23 - Eralicarison 29 - Andrachor
6 - Aslotama 12 - Akenejonaho 18 - Mechebbera 24 - Golopa 30 - Carona

od 1 - 30 stopnia Panny

1 - Peresch 7 - Ygilon 13 - Algebol 19 - Cobel 25 - Olaski
2 - Bruahi 8 - Alpaso 14 - Karasa 20 - Hipogo 26 - Hyrmiua
3 - Moschel 9 - Kirek 15 - Akirgi 21 - Iserag 27 - Sumuram
4 - Raschea 10 - Buriuh 16 - Basanola 22 - Breffeo 28 - Astolitu
5 - Girmil 11 - Yraganon 17 - Rotor 23 - Elepinon 29 - Notiser
6 - Zagriona 12 - Argaro 18 - Tigrapho 24 - Naniroa 30 - Regerio

od 1 - 30 stopnia Wagi

1 - Thirana 7 - Gesegos 13 - Rigolon 19 - Arioth 25 - Haiamon
2 - Apollyon 8 - Soteri 14 - Riqita 20 - Agikus 26 - Canali
3 - Peekah 9 - Batamabub 15 - Tapum 21 - Cheikaseph 27 - Aglasis
4 - Nogah 10 - Omana 16 - Nachero 22 - Ornion 28 - Merki
5 - Tolet 11 - Lagiros 17 - Arator 23 - Gariniranus 29 - Filakon
6 - Parmasa 12 - Afrei 18 - Malata 24 - Istaroth 30 - Megalogi

od 1 - 30 stopnia Skorpiona

1 - Aluph 7 - Ugefor 13 - Trasorim 19 - Panari 25 - Semechle
2 - Schaluah 8 - Armillee 14 - Schulego 20 - Nagar 26 - Radina
3 - Hasperim 9 - Ranar 15 - Hipolopos 21 - Kofan 27 - Hachamel
4 - Adae 10 - Caraschi 16 - Natolisa 22 - Schaluach 28 - Anadi
5 - Helmis 11 - Eralier 17 - Butharusch 23 - Sipillipis 29 - Horasul
6 - Sarasi 12 - Sagara 18 - Tagora 24 - Tedea 30 - Irmano

od 1 - 30 stopnia Strzelca

1 - Neschamah 7 - Asoreg 13 - Elason 19 - Caboneton 25 - Alosom
2 - Myrmo 8 - Ramage 14 - Giria 20 - Echagi 26 - Gezero
3 - Kathim 9 - Namalon 15 - Hosun 21- Batirunos 27 - Agasoly
4 - Erimites 10 - Dimurga 16 - Mesah 22 - Hillaro 28 - Ekore
5 - Asinel 11 - Golog 17 - Harkinon 23 - Ergomion 29 - Saris
6 - Geriola 12 - Ugali 18 - Petuno 24 - Ikon 30 - Elami

od 1 - 30 stopnia Koziorożca

1 - Milon 7 - Paruchu 13 - Trisacha 19 - Kamual 25 - Segosel
2 - Melamo 8 - Pormatho 14 - Afimo 20 - Parachmo 26 - Sarsiee
3 - Porphora 9 - Ampholion 15 - Garses 21 - Cochaly 27 - Kiliosa
4 - Tapi 10 - Kogod 16 - Masadu 22 - Ybario 28 - Rosora
5 - Jonion 11 - Cermiel 17 - Arabim 23 - Lotifar 29 - Ekorim
6 - Afolono 12 - Erimihala 18 - Amia 24 - Kama 30 - Ramgisa

od 1 - 30 stopnia Wodnika

1 - Frasis 7 - Siges 13 - Gagolchon 19 - Erytar 25 - Boreb
2 - Pother 8 - Metosee 14 - Bafa 20 - Kosirma 26 - Soesma
3 - Badet 9 - Abusis 15 - Ugirpon 21 - Jenuri 27 - Ebaron
4 - Naga 10 - Panfodra 16 - Capipa 22 - Altont 28 - Negani
5 - Asturel 11 - Hagus 17 - Koreh 23 - Chimirgu 29 - Nelion
6 - Liriell 12 - Hatuny 18 - Somi 24 - Arisaka 30 - Sirigilis

od 1 do 30 stopnia Ryb

1 - Haja 7 - Atherom 13 - Klorecha 19 - Nearah 25 - Ugolog
2 - Schad 8 - Parascho 14 - Baroa 20 - Dagio 26 - Tmiti
3 - Kohen 9 - Egention 15 - Gomognu 21 - Nephasser 27 - Zalones
4 - Echami 10 - Siria 16 - Fermetu 22 - Armefia 28 - Cigila
5 - Flabison 11 - Vollman 17 - Forsteton 23 - Kaerlesa 29 - Ylemis
6 - Alagill 12 - Hagomi 18 - Lotogi 24 - Bileka 30 - Boria

( Imiona Aniołów podaję za "Wielka Księgą Aniołów" Jeanne Ruland)

źródło

+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/29/2012 9:13:35 PM
+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/29/2012 9:17:17 PM
+0
Barbara K.

640
48202 Posts
48202
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Anioły
2/29/2012 9:20:34 PM

Anioł Regent

Poniższy spis anielskich imion jest oparty na magicznym systemie odnoszącym się do Aniołów sfery Merkurego, który z kolei wyrasta z Kabały. Różnice w wymowie i pisowni, jakie spotykamy w różnych książkach, zależne są od źródeł i zapewne języka, w którym są podawane. Poniższy materiał pochodzi z przekazów otrzymanych przez włoskie medium Isabelle Padovani.

Anioł Regent (Anioł Stróż, Anioł Wcieleniowy) pomaga odkryć cel inkarnacji oraz wspiera w realizacji tego celu. Możesz prosić go o pomoc w pracy, działaniu, sprawach materialnych. Dodaje siły, odwagi i woli. Aby odnaleźć imię swojego Anioła Regenta - odszukaj swoją datę urodzenia.

1. Vehujah Serafiny 21 – 25.03
2. Yeliel Serafiny 26 – 30.03
3. Sitael Serafiny 31.03 – 4.04
4. Elemiah Serafiny 5 – 9.04
5. Mahasiah Serafiny 10 – 14.04
6. Lelahel Serafiny 15 – 20.04
7. Achajah Serafiny 21 – 25.04
8. Kahetel Serafiny 26 – 30.04
9. Haziel Cherubiny 1 – 5.05
10. Aladiah Cherubiny 6 – 10.05
11. Lauviah Cherubiny 11 – 15.05
12. Hahajah Cherubiny 16 – 20.05
13. Jejazel Cherubiny 21 – 25.05
14. Mebahel Cherubiny 26 – 31.05
15. Hariel Cherubiny 1 – 5.06
16. Hakamiah Cherubiny 6 – 10.06
17. Lauviah Trony 11 – 15.06
18. Kaliel Trony 16 – 21.06
19. Leuviah Trony 22 – 26.06
20. Pahaliah Trony 27.06 – 1.07
21. Nelchael Trony 2 – 6.07
22. Jejajel Trony 7 – 11.07
23. Melahel Trony 12 – 16.07
24. Hahujah Trony 17 – 22.07
25. Nitajah Dominacje 23 – 27.07
26. Haajah Dominacje 28.07 – 1.08
27. Jeratel Dominacje 2 – 6.08
28. Seehiah Dominacje 7 – 12.08
29. Reijel Dominacje 13 – 17.08
30. Omael Dominacje 18 – 22.08
31. Lekabel Dominacje 23 – 28.08
32. Vasariah Dominacje 29.08 – 2.09
33. Jehujah Moce 3 – 7.09
34. Lehahiah Moce 8 – 12.09
35. Czawakiah Moce 13 – 17.09
36. Menadel Moce 18 – 23.09
37. Aniel Moce 24 – 28.09
38. Haamiah Moce 29.09 – 3.10
39. Rehael Moce 4 – 8.10
40. Ihiazel Moce 9 – 13.10
41. Hahahel Cnoty 14 – 18.10
42. Mikael Cnoty 19 – 23.10
43. Vevaliah Cnoty 24 – 28.10
44. Jelahiah Cnoty 29.10 – 2.11
45. Sealiah Cnoty 3 – 7.11
46. Ariel Cnoty 8 – 12.11
47. Asaliah Cnoty 13 – 17.11
48. Mihael Cnoty 18 – 22.11
49. Vehuel Księstwa 23 – 27.11
50. Daniel Księstwa 28.11 – 2.12
51. Hahaziah Księstwa 3 – 7.12
52. Imamiah Księstwa 8 – 12.12
53. Nanael Księstwa 13 – 16.12
54. Nitael Księstwa 17 – 21.12
55. Mebahiah Księstwa 22 – 26.12
56. Pojel Księstwa 27 – 31.12
57. Nemamiah Archaniołowie 1 – 5.01
58. Jejlael Archaniołowie 6 – 10.01
59. Harahel Archaniołowie 11 – 15.01
60. Mitzrael Archaniołowie 16 – 20.01
61. Umabel Archaniołowie 21 – 25.01
62. Jahhel Archaniołowie 26 – 30.01
63. Annauel Archaniołowie 31.01 – 4.02
64. Mehriel Archaniołowie 5 – 9.02
65. Damabiah Aniołowie 10 – 14.02
66. Manakel Aniołowie 15 – 19.02
67. Ejael Aniołowie 20 – 24.02
68. Habujah Aniołowie 25 – 29.02
69. Rochel Aniołowie 1 – 5.03
70. Jabamiah Aniołowie 6 – 10.03
71. Hajajel Aniołowie 11 – 15.03
72. Mumiah Aniołowie 16 – 20.03

źródło

+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced