Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
1
:człowiek,,
3/28/2012 11:00:35 AM
Są ludzie, którzy sprawiają, że dusza nasza tańczy - budzą w nas
zrozumienie szeptem swej mądrości...
Są ludzie, dzięki którym niebo jest piękniejsze...
Istnieją w naszym codziennym życiu i już na zawsze pozostawiają
ciepły ślad w sercu!


Zojka
+0
1


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced