Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Akurat: polityka i muzyka ?
11/26/2013 1:51:26 PM
Wracając do tematu zacytujemy wypowiedź autora :
" W wierszu moim zwracałem się wyraźnie do wszystkich narodów,
aby w chwili decydującej przeciwstawiły się wojnie zaborczej,
którą – jako człowiek uczciwy i rozsądny – uważam za zbrodnię.
Absurdem jest przypuszczać, że nie odczuwam czci dla bohaterstwa w
obronie niepodległości kraju ".

+0
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Akurat: polityka i muzyka ?
11/26/2013 1:58:13 PM
Julian Tuwim ujawnia „odwieczne kłamstwo”,demaskuje cyniczną grę interesów - warstw wyższych wykorzystujących niższe.

+1
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Akurat: polityka i muzyka ?
11/26/2013 2:38:50 PM
Zostańmy w dalszym ciągu przy naszym autorze :

Wiersz napisany przez J.T. nie traci na aktualności:
"Całujcie mnie wszyscy w dupę"-prawda o społeczeństwie:
..."Sztuczność, megalomania,żigolactwo, życie na pokaz dla osób, których dotyczą te cechy są wstępem do zaprezentowania tytułowego gestu w stronę normalnego, niezależnego człowieka o którym wspomniał w przytoczonym wierszu Julian Tuwim. Poeta Tuwim pisząc ten wiersz był już ewidentnie u kresu wszechwnerwienia na otaczającą go rzeczywistość i układy społeczeństwa kolesiów, dodajmy złodziejskich kolesiów. Wiersz doskonale ilustruje stopień atomizacji polskiego społeczeństwa splątanego jak kołtun przyziemnymi interesami, ociekającymi obłudą, klerykalizmem, fałszem i zboczeniem.Pokazuje totalny deficyt tolerancji i miłości..."

+0
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Akurat: polityka i muzyka ?
11/26/2013 2:46:45 PM
Repley .
O pewnych sprawach po prostu nie można pisać "grzecznym językiem".

+1
Mariusz Gorgoń

1848
2160 Posts
2160
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Akurat: polityka i muzyka ?
11/26/2013 3:14:56 PM
XXI wiek ludzie " odwracają się " od wiary ,kościoła.
"Chrystus miasta" kolejny utwór Juliana T.Bohaterami są ludzie z marginesu, którzy pod wpływem religii ulegają przemianie .

+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced