Menu

POLSKI INSTYTUT KASZUBY W KANADZIE

PromoteFacebookTwitter!Report Abuse

Create Account/Login

» Group Information


This group does not have an image yet.

Visibility: Public
Type: Organization
Date Created: 6/24/2008
City: Ottawa
Address: The Polish Heritage Institute, Kaszuby, P.O. Box 94, Barry's Bay, Ontario K0J 1B0
Phone: (613) 756 2015
Website: http://www.kpk-ottawa.org/kaszuby/index.html
Email:
Description: Okolice Wilna i Barry's Bay, w powiecie Renfrew, w prowincji Ontario to malownicza kraina wzgórz i jezior, nazywana przez licznie odwiedzających Polakow "Kanadyjskie Kaszuby". Polscy Kaszubi byli tu pierwszymi osadnikami, którzy przybyli do Kanady w połowie dziewiętnastego wieku. Kiedy te malownicze tereny zostały otwarte dla ruchu turystycznego zainteresowali się tą okolicą Polacy przybyli do Kanady po drugiej wojnie światowej. Zaczęto budować domki letnie i powstal polski Ośrodek Franciszkanski i Ośrodek Harcerski. W roku 1985 został założony Polski Institytut Kaszuby, który postawił sobie za cel pracę nad podtrzymaniem polskich tradycji tych okolic i udokumentowaniem historii osadnictwa polskiego na Kanadyjskich Kaszubach.

»Posts

There are no threads here yet.
My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced