Menu

POLSKI INSTYTUT NAUKOWY W KANADZIE I BIBLIOTEKA POLSKA (ODDZIAŁ W OTTAWIE)

PromoteFacebookTwitter!Report Abuse

Create Account/Login

» Group Information


This group does not have an image yet.

Visibility: Public
Type: Organization
Date Created: 6/24/2008
City: Ottawa
Address: P.O. Box 8711, Station "T", Ottawa, Ontario K1G 3J1
Phone: (613) 820-1616
Website: http://www.kpk-ottawa.org/pink/polski/index_p.html
Email: AlexStarza@gmail.com
Description: Nasz Oddział istnieje w Ottawie, w stolicy Kanady od lat 60-tych. Podstawowym celem naszej działalności jest stworzenie wolnego forum wymiany myśli na tematy z dziedziny historii, nauki i kultury polskiej w Kanadzie oraz propagowanie historii i kultury polsko-kanadyjskiej. W ten sposób pragniemy zaznaczyć swoją obecność w mozaice kanadyjskiej, gdzie łączy się wiele rożnych kultur. Nasi członkowie pracują na uniwersytetach ottawskich: University of Ottawa, Carleton University, Saint Paul University, w laboratoriach lub ministerstwach rządu kanadyjskiego, a także reprezentują rożne wolne zawody. Organizujemy prawie w każdym miesiącu spotkania lub wykłady w języku polskim, angielskim lub francuskim, współpracując z innymi organizacjami polonijnymi, tutejszymi uniwersytetami lub rożnymi kanadyjskimi organizacjami wyższej użyteczności publicznej, głownie na Uniwersytecie Św. Pawła. Urządzamy też wspólnie z innymi organizacjami wieczory poetycko-muzyczne i wystawy w językach oficjalnych Kanady. Nasz Oddział wspólnie z całym Instytutem prowadzi też ograniczoną działalność wydawniczą. W ten sposób pragniemy spełniać nasze statutowe cele pracy dla dobra Polski, Polonii i Kanady.

»Posts

There are no threads here yet.
My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced